852 (451) 2008-05-09 - 2008-05-15

Powstało Stowarzyszenie „Gdynia turystyczna”

W przedostatni dzień kwietnia br. działająca dotychczas Lokalna Organizacja Turystyczna Gdynia, została przekształcona w Stowarzyszenie „Gdynia Turystyczna". Tym samym rozszerzona została formuła i zakres działania dotychczasowej organizacji o bazę noclegową i żywieniową istniejącą na terenie Gdyni.
Stowarzyszenie „Gdynia Turystyczna" zajmować się będzie pełną, zorganizowaną promocją Miasta Gdyni, w tym jej walorów turystycznych, prowadzić własną działalność gospodarczą - m.in. uruchomiony zostanie dział badający gdyński rynek turystyczny. Prowadzone będą kursy dla kadry obsługującej turystów w hotelach, biurach podróży i gastronomii oraz organizowane będą specjalne, inne niż powszechne, targi turystyczne.
Stowarzyszenie zamierza także prowadzić działalności fotograficzną, co pomóc ma w stworzeniu dokumentacji gdyńskich wydarzeń kulturalno-turystycznych i uruchomieniu kącika „Gdynia Turystyczna" w Muzeum Miasta Gdyni, wychodząc z prostego założenia, że dzień wczorajszy to już historia.
Stowarzyszenie stawia sobie za cel dążenie do utrwalenia w społecznym odczuciu, wizji Miasta Gdyni, jako miejsca do którego naprawdę warto przyjechać, gdyż jest w nim co zobaczyć , jest gdzie dobrze zjeść i wypocząć.
Skład Stowarzyszenia „GDYNIA TURYSTYCZNA": prezes - Wojciech Antoszkiewicz, dyrektor gdyńskiego hotelu „Blick", wiceprezesi: - Ireneusz Sęk, dyrektor hotelu „Gdynia" i Bogdan Kwiatkowski, kpt żeglugi śródlądowej, prowadzący punkt informacji turystycznej na nabrzeżu Francuskim Portu Gdynia, sekretarz- Irmina Lewoszewska, kierownik gdyńskiej miejskiej informacji turystycznej oraz Aleksandra Tymofiejczuk- dyrektor hotelu „Kuracyjny", Marzena Usarek - z informacji turystycznej „Magia Kaszub", Waldemar Wolniakowski kierownik Domów Studenta Akademii Morskiej i Maciej Szulwach z „Adventure Park Kolibki".
Kontakt telefoniczny: prezes Stowarzyszenia „Gdynia Turystyczna" Wojciech Antoszkiewicz 601 492 921.

ikona