852 (451) 2008-05-09 - 2008-05-15

Żywa lekcja historii

Dyrekcja Zespołu Szkół Budowy Okrętów w Gdyni w miesiącu Pamięci Narodowej, Europejskiego Tygodnia Stoczniowego oraz w ramach programu krzewienia Pamięci o historii miasta Gdyni i jej mieszkańcach zorganizowała 21 kwietnia 2008 r. spotkanie młodzieży z b. więźniem politycznym KL Stutthof Alfonsem Miszewskim, gdynianinem i ostatnim świadkiem, który ocalał dzięki ucieczce 25 marca 1945 r. w dniu ewakuacji więźniów z gdyńskiej filii KL Stutthof. W spotkaniu uczestniczyła również kustosz Muzeum Stutthof Elżbieta Grot, autorka publikacji historycznych na temat gdyńskiej filii KL Stutthof i ewakuacji morskiej więźniów.
Szkoła usytuowana przy ulicy Energetyków 13 w Gdyni znajduje się w pobliżu miejsca, gdzie w czasie okupacji niemieckiej od 16 października 1944 r. do 25 marca 1945 r. funkcjonował podobóz KL Stutthof po drugiej stronie ulicy i przyległy do niego obóz dla pracowników przymusowych z Francji. Więźniowie pracowali przy budowie łodzi podwodnych w Deutsche Werke Kiel, która 19 stycznia 1940 r. przejęła Stocznię Gdyńską S.A. 52 więźniów, którzy zmarli w Gdyni z powodu chorób i niedożywienia, pochowano na cmentarzu komunalnym na Witominie, a ich zgon został zarejestrowany w Urzędzie Stanu Cywilnego. Więźniowie pochodzili z wielu krajów europejskich, wśród nich znajdowało się wielu gdynian osadzonych w KL Stutthof za udział w podziemnych organizacjach w Tajnym Hufcu Harcerzy, Szarych Szeregach, Armii Krajowej, Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski". Większość więźniów gdyńskiej filii KL Stutthof zginęła w wyniku ewakuacji morskiej, część śmiercią głodową w Sandbostel część w czasie tragicznych wydarzeń razem z więźniami KL Neuengamme uwięzionymi na statkach „Cap Arcona" i „Thielbek" 3 maja 1945 w Zatoce Lubeckiej podczas bombardowania statków niemieckich przez bojowe eskadry lotnictwa brytyjskiego.
ZSBO w Gdyni utrzymuje kontakt z środowiskiem b. więźniów KL Stutthof od 1970 r., kiedy z okazji miesiąca Pamięci Narodowej w kwietniu tegoż roku została umieszczona na frontowej ścianie przed wejściem do szkoły tablica upamiętniająca więźniów gdyńskiej filii KL Stutthof, a w 1989 r. zorganizowana Izba Pamięci Narodowej.

ikona