853 (452) 2008-05-16 - 2008-05-22

Nowa ulica Polska

9.05.2008 r. została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. a wykonawcami występującymi wspólnie tj. Firmą Budowlano - Drogową MTM z Gdyni oraz Korporacją Budowlaną Doraco z Gdańska na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Dostęp drogowy do Nowego Terminalu Promowo - Pasażerskiego wraz z budową parkingu dla samochodów ciężarowych przy ul. Chrzanowskiego w Gdyni".
Zadanie jest częścią inwestycji „Budowa infrastruktury portowej do obsługi promów morskich wraz z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia". Inwestycja ta jest umieszczona na liście indywidualnych projektów kluczowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do Programu Infrastruktura i Środowisko.
Przedmiot rozstrzygniętego przetargu odgrywa w całej inwestycji bardzo szczególną rolę - jego istotnym elementem będzie rozbudowa ciągu ulicy Polskiej. Ulica ta stanowi kolejny element w staraniach ZMP Gdynia S.A. zmierzających do zapewnienia łatwego, szybkiego i sprawnego dostępu drogowego do portu w Gdyni. Przedłuży ona dwujezdniowy przebieg dróg prowadzących do portu w ciągu: Autostrada A-1, Obwodnica Trójmiasta, Estakada Kwiatkowskiego, ul. Wiśniewskiego, ul. Polska.
Ulica Polska będzie powiększona o drugą jezdnię dwupasmową, położoną za magazynami II strefy Nabrzeża Polskiego. Inwestycja ta obejmie również przebudowę 4 skrzyżowań oraz przygotowanie zewnętrznych parkingów postojowych dla samochodów ciężarowych.
Zakończenie robót planowane jest w ciągu 25 miesięcy od podpisania umowy. Szacunkowy całkowity koszt robót budowlanych wyniesie około 70 mln zł brutto.
Warto przypomnieć, że przedmiotem całego projektu jest budowa nowego Terminalu Promowego w Porcie Gdynia, położonego na trasie VI Korytarza Transportowego TEN - T, biegnącego ze Skandynawii, przez Polskę, Czechy, Słowację i Węgry na Bałkany, z połączeniem do Azji Mniejszej. Terminal ma być zlokalizowany przy nabrzeżach Polskim i Fińskim we wschodniej części Portu Gdynia. Jego obszar terminalu będzie 4-krotnie powiększony w stosunku do istniejącej Bazy Promowej w Porcie Zachodnim. Terminal umożliwi również obsługę co najmniej 2-krotnie większej liczby promów na dobę, niż jest to możliwe dotychczas . Ze względu na warunki nawigacyjne możliwa będzie obsługa znacznie większych promów (265 metrów). Powstanie także możliwość obsługi łączącej ruch kolejowy, drogowy oraz promowy. Terminal kolejowy będzie zlokalizowany na przedłużeniu terminalu promowego i pozwoli na obsługę nawet 600- metrowego składu pociągu.