853 (452) 2008-05-16 - 2008-05-22

Piękne widoki na szlaku turystycznym

Piękna słoneczna pogoda zachęca do wędrówek po naszym mieście. Są takie miejsca, które zawsze warto odwiedzić, czy po raz pierwszy, czy też po raz kolejny. Należą do nich m.in. dwie wieże widokowe, z których roztacza się cudowna panorama Gdyni:
- jedna znajduje się na Górze Donas, lokalnej kulminacji, która jest najwyższą naturalną wyniosłością na terenie Gdyni i całego Trójmiasta (205,6 m n.p.m.),
- druga ustawiona w zachodniej części Kolibek na skraju wysoczyzny gdańskiej na wysokości około 85 m n.p.m.
Teraz w oba miejsca dotarcie będzie dużo łatwiejsze, bowiem przygotowane zostało specjalne oznakowanie pozwalające łatwo przejść z pobliskich przystanków komunikacji miejskiej.
Oznakowanie to oparte jest o system znakowanych szlaków turystyki pieszej PTTK.
I tak: pierwszy jest to szlak Trójmiejski koloru żółtego (dla punktu widokowego Góra Donas) a drugi to szlak wejherowski koloru czerwonego (dla punktu widokowego Kolibki).
Oznakowane dojścia dla punktu widokowego Donas prowadzą z trzech kierunków. Dwa z nich to trasa szlaku Trójmiejskiego, który przechodzi przez Górę Donas, trzecim jest szlak wiodący od pętli trolejbusowej w Dąbrowie (ul. Miętowa). Oznaczenie wszystkich dojść do PW Donas to 9 drogowskazów na szlaku Trójmiejskim i 2 na szlaku dojściowym. Miejsca ich umieszczenia są następujące: Gołębiewo, Źródło Marii, Kolonia ul. Chwaszczyńska, Donas, ul. Wiczlińska (las), Dolina Kaczej (Dąbrowa), Dolina Kaczej (Krykulec), ul. Chwarznieńska (las), Cmentarz Witomiński, ul. Wolności, Dąbrowa ul. Miętowa.
Oznakowane dojścia dla PW Kolibki prowadzą z trzech kierunków, z tym że dwa z nich mają wspólny końcowy odcinek. Dwa dojścia, to trasa szlaku wejherowskiego na odcinku od Kamiennego Potoku do Wielkiego Kacka/Karwin (ul. Wielkopolska/Sopocka) z odgałęzieniem - szlakiem z rejonu dawnej strzelnicy. Szlak ten dalej prowadzi do alei Zwycięstwa (Kolibki) i w ten sposób tworzy dojście do punktu widokowego od strony północno - wschodniej.
Oznakowanie dojść wyznaczonych powyższymi szlakami uzupełnia 7 drogowskazów ustawionych w 6 miejscach w tym 3 na trasie szlaku wejherowskiego i 4 na szlaku z rejonu dawnej strzelnicy. Są to następujące miejsca: Sopot Kamienny Potok SKM, Bernadowo, Karwiny/Wielki Kack, ul. Wielkopolska, Kolibki dawna strzelnica, punkt widokowy Kolibki (2 drogowskazy) i aleja Zwycięstwa/Spółdzielcza.