853 (452) 2008-05-16 - 2008-05-22

Rady dzielnic informują

Rada Dzielnicy Babie Doły tel. (058) 665 84 14 zaprasza do swojej siedziby ul. Zielona 53 (SP Nr 28) w godz.18.00 - 19.00. w pon. na dyżury radnych dzielnicy oraz funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej. Biuro RD czynne w pon. w godz. 15.00- 19.00.
***
Rada Dzielnicy Cisowa zaprasza do siedziby, ul. Lniana 19 tel. (058) 664 35 51 na dyżury radnych dzielnicy w czwartki w godz. 17.00-18.00. W I czw. m-ca w godz: 17.00- 19.00 przew. Jadwiga Stefaniszyn oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej /w godz.17.00-18.00/. W biurze Rady dyżurują radni miasta: Paweł Stolarczyk- w I śr. m-ca w godz: 17.00 - 18.00 oraz Marcin Horała w II czw. m-ca w godz: 17.00-18.00.
***
Biuro Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w ZS nr 15 w Gdyni Chwarznie przy ul. Jowisza 60, czynne od wt. do czw. w godz. od 15.30 do 20.00. Dyżury radnych w środy od 17.00 do 18.00. W I i II śr. od 17.00 do 18.00 dyżur pełni radny miasta Andrzej Kieszek.
***
Rada Dzielnicy Chylonia tel. (058) 663 63 18 zaprasza mieszkańców do swojej siedziby przy ul. Morskiej 192 (budynek Szkoły Podstawowej Nr 10) w środy w godz. 17.00- 18.00 na dyżury radnych: 21.05 - Piotr Rojek, 28.05 - Mariusz Zaborowski.
W każdą I i III środę miesiąca w godz. 17.00- 18.00 dyżurują funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Dąbrowa informuje, że biuro RD (SP nr 45, ul. Wiczlińska 33) czynne jest w: pon. i śr. w godz. 9.30-15.00 oraz czw. w godz. 9.30-12.00.
Strona: http://stronarady.dabrowka.net
***
Rada Dzielnicy Działki Leśne zaprasza do biura przy ul. Witomińskiej 8 w środy w godz. 17.00 - 18.00 na dyżury radnych.
***
Rada Dzielnicy Grabówek informuje, że w siedzibie Rady mieszczącej się w Szkole Społecznej przy ul. Kapitańskiej 37 radni pełnią dyżury w każdy czwartek w godz. 17.00 - 18.00.
Harmonogram dyżurów: 29. 05 - Lech Woltersdorf, 5.06 - Barbara Cichosz, 12.06 - Rafał Daniluk, 19.06 - Ewa Kusio, 26.06 - Mariusz Butowski.
W każdy 2-gi czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra zaprasza mieszkańców na dyżury radnych, które odbywają się w każdy poniedziałek w godz.17.00-18.00 w biurze Rady, które mieści się w Bibliotece Miejskiej filia nr 15 przy al. Marsz.Piłsudskiego 18.
I tak: 19.05. - B. Barbarowicz, 26.05. Ł. Marzec, 2.06. - T. Garnkowski, 9.06. - K. Wygonowska,16.06. - J. Miziorko.
***
Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, że radni dzielnicy pełnią dyżury w siedzibie Rady przy ul. Morskiej 186 w budynku IV L.O. w każdy czwartek m-ca w godz.17.00-18.00. I tak: 29.05.- wiceprzewodniczący ZD Łukasz Narloch, 05.06.- Piotr Dłużak, 12.06.- Ewa Bałdyga, 19.06.- Krystyna Bieszk, 26.06.- Teodozja Janki.
W pierwszy wtorek m-ca w godz.15.30-16.30 dyżur pełni radny Miasta Sławomir Kwiatkowski. W trzeci czwartek m-ca w godzinach 17.00-18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Mały Kack zaprasza wszystkich mieszkańców Gdyni do zaglądania na stronę internetową Rady Dzielnicy Mały Kack - www.malykack.miasto.gdynia.pl. Zaprasza również do przesyłania informacji, które można zamieścić na stronie, wspomnień, zdjęć, informacji o wydarzeniach i imprezach organizowanych na terenie Małego Kacka. Listy i zdjęcia prosimy przesyłać na adres: maly-kack@poczta.gdynia.pl lub szabe@wp.pl
***
Rada Dzielnicy Obłuże zaprasza mieszkańców na dyżury radnych w pon. w godz.18.00-19.00 do biura Rady, w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Podgórskiej 14, p. nr 15, tel. (058) 665 50 00.
W IV pon. m-ca w godz. 18.00 - 19.00 dyżurują członkowie ZD. W poniedziałki w godz.18.00-19.00 dyżurują funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Oksywie zaprasza mieszkańców do siedziby Rady, ul. Godebskiego 8 /SP nr 33/, nr tel. (058) 625 32 95 w poniedziałki w godzinach 17.00- 18.00 na dyżury radnych dzielnicy oraz we wtorki w godzinach 17.30 - 18.30 na dyżury radnej Miasta Beaty Łęgowskiej i członków Zarządu Dzielnicy.
I tak: 19.05 - Paweł Laskowski, 26.05- Zbigniew Lehmann, 02.06- Mateusz Łęgowski, 09.06- Barbara Maćkowska, 16.06- Elżbieta Ostasz, 23.06 - Jerzy Słowikowski, 30.06- Bogusława Walda.
***
Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że biuro Rady mieszczące się w Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul.Orłowskiej 27 czynne jest we wtorki w godz. 08.00 - 15.00 i w czwartki w godz. 11.00 - 18.00. Telefon: (058) 664 92 75. Adres e-mail: rada.orlowo@gdynia.pl
W każdy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 radni dzielnicy pełnią dyżury. Przewodnicząca Zarządu - mgr Jolanta Roszczynialska dyżuruje w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 13.00 - 15.00, a Wiceprzewodniczący Zarządu - Krzesław Kowalski dyżuruje w trzeci czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00. Ponadto można umówić się na spotkanie w innym terminie za pośrednictwem biura Rady.
W każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 w biurze Rady udzielane są społecznie przez mgr Doriana Masłowskiego informacje i opinie prawne, a w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 17.00- 18.00 w biurze Rady dyżur pełnią funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Pogórze zaprasza mieszkańców do siedziby Rady mieszczącej się w Przedszkolu Samorządowym nr 49 ul.Steyera 2 tel (058) 665 70 64 w poniedz. w godz. 14.00 - 19.00 , wtorek w godz. 8.00 - 12.00, oraz w środę w godz. 15.00 -20.00. W każdą środę w godz. 18.00 - 19.00 dyżur pełnią radni oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo zaprasza w środy w godz.17.00-18.00 na dyżury radnych dzielnicy w biurze przy ul.Czeremchowej 1 pok. nr 39, tel.(058) 664 56 21. I tak: 21 maja Jan Specht, 28 maja Iwona Broda.
W I środę m-ca w godz. 17.00- 18.00 dyżur pełnią radni miasta Arkadiusz Gurazda i Marcin Horała, w II środę m-ca radny Paweł Stolarczyk, oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Redłowo informuje, że:dyżury członkow Zarządu Dzielnicy Redłowo odbywają się w poniedziałek godz. 17.00-18.00: wiceprzewodniczący Józef Leszczyński, w I-szy poniedziałek miesiąca, przewodnicząca Wiesława Nadolska w II -gi poniedziałek miesiąca, wiceprzewodnicząca Alicja Kowalczyk, w III-ci poniedziałek miesiąca.
Najbliższe dyżury radnych w czwartki godz. 17.00 - 18.00: 29 maja - Artur Delke. Radna Miasta J. Chacuk dyżuruje w trzecią środę miesiąca w godz. 12.30- 13.30.
***
Rada Dzielnicy Śródmieście informuje, że działa strona internetowa rady: www.srodmiescie.miasto.gdynia.pl oraz adres e-mail: rada.srodmiescie@gdynia.pl.
Na dyżury radnych zapraszamy w każdy czwartek w godz. 17.00- 19.00 do biura Rady przy ul. Jana z Kolna 5 w Szkole Podstawowej nr 21 (tel. 058 661 90 68). W każdy pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na dyżury strażników miejskich. Przypominamy, że biuro czynne jest: w poniedziałek w godz. 10.00-13.00, wtorek, czwartek w godz. 15.00-19.00, piątek w godz. 15.00-18.00
W najbliższym czasie dyżury pełnią: 29.05 - Patrycja Podsiedzik, 5.06 - Piotr Kunat, 12.06, 19.06 i 26.06 - Jacek Józekowski.
***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że Radni Dzielnicy pełnią dyżur w biurze Rady w Szkole Podstawowej nr 20, przy ul. Starodworcowej 36, w każdą środę miesiąca w godz. 17.00- 18.00, tel. (058) 629 44 03.
Oto harmonogram dyżurów: 21.05- Małgorzata Pettkowska, 28.05.- Marek Rodak. W drugą środę miesiąca podczas dyżurów radnych dyżur pełni przedstawiciel Straży Miejskiej. W ostatnią środę miesiąca dyżur pełni Radny Miasta Gdyni Stanisław Borski w biurze rady w godz. 17.00- 18.00. Ponadto w ostatnią środę miesiąca w godz. 15.00- 16.00 w biurze Rady pełni dyżur pracownik MOPS.
***
Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja informuje, że biuro Rady dzielnicy czynne jest w każdy wtorek 11.00 - 18.00 i środę 9.00- 16.00 tel. (058) 624 66 87, e-mail: rada.wit.radiostacja@gdynia.pl
Dyżury radnych odbywają się w każdy wtorek w godz.17.00 - 18.00. W każdy pierwszy wtorek miesiąca dyżur w radzie pełni Straż Miejska w godz. 17.00 - 18.00.
Rada posiada stronę internetową www.witominoradiostacja.miasto.gdynia.pl
***
Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana informuje, że biuro czynne jest we wtorki i środy w godz. 11.00- 18.00. Dyżury: PZ Jerzy Dolata- wtorek 17.00 - 18.00, radny Zbigniew Ogonowski wtorek 16.00 - 18.00.

ikona