853 (452) 2008-05-16 - 2008-05-22

Uwaga organizacje pozarządowe !

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza na warsztaty na temat: „Pozyskiwanie środków na realizację zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert".
Oferta Centrum skierowana jest do organizacji pozarządowych mających siedzibę w Gdyni lub działających na rzecz mieszkańców Gdyni, w tym także organizacji w trakcie rejestracji.
Warsztaty prowadzone są przez pracowników GCOP od ponad dwóch lat, najbliższe odbędą się 29 maja (czwartek) w godzinach od 16.30 do 19.30 w siedzibie Centrum przy ulicy 3 Maja 27/31.
Udział jest nieodpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń, formularz dostępny jest na stronie www.gdynia.pl i w GCOP (tel/fax 058 621 80 98).
Zachęcamy Państwa do udziału w warsztatach z niżej wymienionych powodów:
- wydatki samorządu gdyńskiego na zadania publiczne zlecane organizacjom pozarządowym systematycznie rosną,
- przyjęty został harmonogram otwartych konkursów ofert na rok 2008,
- spotkanie będzie również okazją do nawiązania współpracy z GCOP, a także wymiany doświadczeń z innymi organizacjami działającymi w Gdyni.
Z naszej oferty skorzystało do tej pory ponad 348 osób działających na rzecz gdyńskich organizacji. Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o udziale w warsztatach.
Zapraszamy serdecznie!
***
Zbliża się termin dorocznego spotkania plenarnego organizacji pozarządowych, czyli Gdyńskiego Forum Pozarządowego, które odbędzie się w połowie czerwca b.r.. Spotkanie to będzie doskonałą okazją do dyskusji na temat współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a gdyńskim samorządem.
W związku z planowaną podczas forum prezentacją dorobku gdyńskich organizacji poprzez specjalnie przygotowany na tą okazję pokaz multimedialny, zachęcamy do nadsyłania do Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych krótkich filmów i zdjęć obrazujących pracę gdyńskiego III sektora. Z otrzymanych materiałów zostaną wybrane te slajdy i fragmenty filmów, które w najciekawszy sposób prezentować będą organizacje pozarządowe i ich przedstawicieli.
Filmy, przygotowane w formacie Quick Time, AVI, DIVX (nie mogą przekraczać 3 minut) oraz zdjęcia (w rozdzielczości co najmniej 1200x1600) prosimy dostarczyć na płytach CD do Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 27/31 wraz z informacją o nazwie organizacji, wydarzeniu prezentowanym w materiałach oraz oświadczeniem zezwalającym na wykorzystanie przekazanych materiałów w w/w prezentacji multimedialnej.
Szczegółowe informacje na temat Gdyńskiego Forum Pozarządowego, jak i planowanego podczas jego trwania prezentacji na temat gdyńskiego III sektora dostępne są w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul.3 Maja 27/31 lub nr tel. (058) 621 80 98.