853 (452) 2008-05-16 - 2008-05-22

Wystawy

Wystawa „Strój współczesny z elementami kaszubskimi - od projektu do realizacji" jest pokłosiem konkursu zorganizowanego w 2007 roku przez Muzeum Miasta Gdyni. Prace na konkurs nadesłali uczniowie Zespołu Szkół Usługowych Technikum Odzieżowego w Gdyni, pod opieką nauczyciela Podstaw projektowania odzieży, artysty plastyk pani Ewy Czufryn. Jury uznało za najlepszy projekt Bolesława Zajączkowskiego z kl. IV TB. Prace można oglądać na wystawie w Muzeum Miasta Gdyni.
Wystawa czynna do 18 maja 2008 od wtorku do niedzieli w godz. 10.00-17.00.
„Gdynia w malarstwie i grafice"
Wystawa prac ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni. Na poziomie galerii i antresoli pokazane są 93 obrazy i ryciny ze zbiorów Działu Sztuki Muzeum Miasta Gdyni. Tematyka prezentowanych prac dotyczy Gdyni jako miejsca szczególnie malowniczego, przyciągającego artystyczne talenty.
Osobne miejsce zajął cykl akwareli Zbigniewa Szczepanka, prezentujący Gdynię z lat dwudziestolecia międzywojennego oraz żaglowce m. in. „Dar Pomorza" i „Lwów". Na poziomie antresoli wyeksponowano kolejne odsłony artystycznego portretu miasta: Gdynię portową, rozległe panoramy miasta, Gdynię osiedli mieszkaniowych, Gdynię - okno na świat i kameralną przystań kutrów rybackich. Na wystawie zaprezentowano prace uznanych polskich marynistów i artystów związanych z Gdynią. Oprócz wspomnianego już Zbigniewa Szczepanka, należą do nich m. in.: Marian Mokwa, Antoni Suchanek, Henryk Baranowski, Zbigniew Litwin, Jan Gasiński, Maksymilian Kasprowicz, Kazimierz Ostrowski, Stanisław Rolicz, Stanisław Chlebowski, Maria Wlazłowska-Epstein, Marya Zabłocka, i Mieczysław Filipkiewicz.
Najstarsze prace pochodzą z dwudziestolecia międzywojennego, jednak większość prezentowanych obrazów i rycin powstała w drugiej połowie XX wieku, głównie w latach 1950-1985. Koncepcja wystawy: Anna Śliwa. Wystawa czynna do 15 czerwca 2008 od wtorku do niedzieli, w godz. 10.00-17.00.
Obie wystawy w nowym gmachu Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1. Bilet normalny 7 zł, ulgowy 4 zł. W piątki wstęp wolny.
***
Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana zaprasza mieszkańców do GALERII PROFILE Gdynia ul. Wojewódzka 7 tel. (058) 622 33 11, www.artinfo.pl/profile:
- 16.05 o godz. 18.00 na otwarcie wystawy malarstwa Darii Sołtan- Krzyżyńskiej. Jeśli się spóźnisz to trafisz na wspólną zabawę przy muzyce, konkurs na najlepszy wiersz lub tekst piosenki o Wzgórzu św. Maksymiliana (nagrody). Będzie wesoło, artystycznie i smakowicie (żurek, smalczyk). Poszukaj w swoich albumach zdjęć z naszej dzielnicy, mogą być współczesne i przedwojenne. Nagrodzimy najciekawsze. Projekt finansowany przez Prezydenta Miasta Gdyni w ramach programu Kultura w dzielnicy.
***
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, Filia nr 18 ul. Kartuska 20 zaprasza na wystawę prac Małgorzaty Karpińskiej pt. „Anioły z ulicy Lnianej". Wystawa trwa do 20 maja. Wstęp wolny."
***
Galeria „Malarze Gdyni", będąca częścią Muzeum Współczesnego Pomorskiego Rękodzieła Marynistycznego w Gdyni zaprasza na wystawę prac Kaliny Tomkowiak pt. „Statki w porcie Gdynia".
Wystawa otwarta do 31 maja 2008, Centrum Kultury i Rozrywki Gemini. Prace wykonane są na podstawie zdjęć Tomasza Zaczeniuka z witryny www.moje-morze.pl. Kalina Tomkowiak to gdynianka z urodzenia, ale również z wyboru, studentka V roku historii na Uniwersytecie Gdańskim oraz absolwentka Studium Plastycznego w Orłowie. Wystawa powstała we współpracy z Gminą Gdynia.
***
Ośrodek Kultury Kaszubsko - Pomorskiej oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni serdecznie zapraszają do wędrówki po dawnej Gdyni, czyli na wystawę „Gdynia w starych pocztówkach" ze zbiorów Marka Seyda oraz Mirosława Skibniewskiego. Ekspozycja przedstawia skany około 100 archiwalnych pocztówek prezentujących Gdynię do 1939 roku. Można tu znaleźć miejsca powszechnie znane, istniejące do dziś, ale także miejsca mniej znane, których już nie ma. Archiwalne pocztówki w znakomity sposób uwidaczniają tempo zmian, zachodzących w młodej, rodzącej się Gdyni w okresie XX-lecia międzywojennego. Wystawę można oglądać do 7 czerwca w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 11.30-19.00 w Filii nr 15 MBP w Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 18. Wstęp wolny.
***
Od 16 maja do 11 czerwca 2008 w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych - ul. 3 Maja 27/31 prezentowana będzie wystawa akwareli, pasteli i grafiki uczestników „Studium Artystycznego dla Seniorów" przy ZMCh „Polska YMCA" ognisko w Gdyni pt. „Krok po kroku". Prace są efektem zajęć w roku akademickim 2007/2008, których celem było przyswojenie podstawowych zagadnień z dziedziny batiku, malarstwa i rysunku. Zostały wykonane podczas warsztatów plastycznych pod kierunkiem wykładowców - wolontariuszy: mgr Jolanty Smulkowskiej, mgr Wandy Frąckowskiej oraz mgr Teresy Skorupy.
„Studium Artystyczne dla Seniorów" dofinansowane jest z budżetu Miasta Gdyni i realizowane przez ZMCh „Polska YMCA" ognisko w Gdyni w ramach programu pn. „Organizacja czasu wolnego 55+". Wernisaż odbędzie się 16 maja (piątek) o godz. 17.00. Wystawę można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 20.00.