854 (453) 2008-05-23 - 2008-05-29

Centrum Arrupe - zaprasza na konferencje

Centrum Arrupe zaprasza na konferencję „Fundraising - między etyką a skutecznością", która odbędzie się w Gdyni w budynku Centrum Arrupe przy ul. Tatrzańskiej 33 w dniu 29 maja 2008 r., o godz. 18.00.
Podczas dwugodzinnej konferencji, zainspirowanej II Międzynarodową Konferencją Fundraisingu (Gdynia, 18 - 19 kwietnia 2008), zaprezentowane zostanie jedno z najnowszych podejść do organizowania funduszy przez zjednywanie sobie darczyńców, niektóre kwestie etyczne i odpowiedzi na pytanie, jak uczynić fundraising skutecznym narzędziem rozwoju organizacji. Temat konferencji podejmą i do dyskusji zaproszą: Piotr Cejnóg i Wojciech Żmudziński SJ.
Cena uczestnictwa w konferencji: 20 złotych.
Zgłoszenia - poprzez stronę internetową: http://www.arrupe.org/pl/konferencje.html lub telefonicznie: (058) 661 65 82 w godz. 8.00 - 16.00.
Centrum Arrupe, ul. Tatrańska 35, 81-313 Gdynia
Więcej informacji: www.arrupe.org

ikona