854 (453) 2008-05-23 - 2008-05-29

Ogłoszenia medyczne

Prezydent Miasta Gdyni zaprasza mieszkanki Gdyni na bezpłatne badania profilaktyczne, finansowane z budżetu Gminy: „Badanie w zakresie wykrywania choroby nowotworowej piersi u kobiet urodzonych w latach 1959 - 1973"., które przeprowadza się w SPL "Śródmieście" Sp. z o.o, ul. Armii Krajowej 44 w Gdyni w dniach od poniedziałku - piąteku w godzinach 7.00 - 17.00 po uprzedniej rejestracji telefonicznej lub osobistej.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (058) 78 11 829.
***
Firma GEERS zaprasza Państwa na bezpłatne, kompleksowe badania słuchu oraz bezpłatny przegląd aparatów słuchowych dla wszystkich użytkowników. Gdynia, ul. Zygmunta Augusta 6/50, wizyty można umawiać pod nr tel.: (058) 620 98 09.

ikona