854 (453) 2008-05-23 - 2008-05-29

Wydział Budynków UM w nowej siedzibie

Prezydent Miasta Gdyni informuje, że z dniem 16 maja 2008 roku: 1) uległa zmianie siedziba Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni, 2) nastąpiła zmiana numeracji telefonów Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdynia.
Nowa siedziba Wydziału Budynków: Budynek WTC przy ulicy Wendy 7/9 - IV Piętro
Nowa numeracja telefonów :
Sekretariat - (058) 669 89 30, fax (058) 669 89 31
Naczelnik - (058) 669 89 32
Z-ca Naczelnika - (058) 669 89 33
Sprawy finansowo ekonomiczne - (058) 669 89 34
Budynki prywatne, ABK, czynsze, wspólnoty mieszkaniowe - (058) 669 89 35
Remonty budynków oświatowych, służby zdrowia, lokali użytkowych, rzeczoznawca budowlany - konstruktor, ochrona przeciwpożarowa - (058) 669 89 36 i 37
Remonty budynków oświatowych - (058) 669 89 38
Remonty instalacji sanitarnych - (058) 669 89 39.

ikona