855 (454) 2008-05-30 - 2008-06-05

Czas na czytanie - konferencja

„Bez względu na to ile masz zajęć, najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla przyszłości swego dziecka, oprócz okazywania mu miłości przez przytulanie, jest codzienne głośne czytanie oraz radykalne ograniczenie telewizji" - napisał Jim Trelease, amerykański propagator czytania dzieciom, w „The Read-Aloud Handbook" (Podręczniku głośnego czytania).Czas na czytanie".
Słowa te doskonale oddają temat konferencji „Czas na czytanie", na którą zapraszają Prezydent Gdyni oraz Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom. Konferencja poświęcona tematowi zdrowia emocjonalnego dziecka, nauczania wartości, wpływu mediów elektronicznych na rozwój i postawy dzieci i młodzieży, roli czytania w wychowywaniu i zapobieganiu zaburzeniom emocjonalnym oraz zachowaniom aspołecznym, adresowana jest do przedstawicieli grup zawodowych, które mają bezpośredni i pośredni wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży, na poziom edukacji, dostęp do dóbr kultury i upowszechnianie wzorców zachowań.
W konferencji udział wezmą:
- Irena Koźmińska - założycielka i Prezes Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom, inicjatorka kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom", autorka programów edukacyjnych;
- Elżbieta Olszewska - Dyrektor Programowy i Członek Zarządu Fundacji, autorka programów edukacyjnych i szkoleń z zakresu potrzeb emocjonalnych dzieci i młodzieży;
- Marzena Secomska - Rozenbaum, Członek Zarządu Fundacji, moderator konferencji;
- Jarosław Sokołowski - specjalista ds. zapobiegania patologiom społecznym wśród dzieci, wykładowca na uczelniach pedagogicznych w Polsce, członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego przy PAN w Warszawie.
Konferencja odbędzie się 10 czerwca 2008 w godzinach 10.00 - 14.00 w Sali Morskiej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98.
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 5 czerwca br. u Wojewódzkiego Koordynatora Kampanii „Cała Polska czyta dzieciom" Ewy Woźniak, e-mail: e.wozniak@poczta.gdynia.pl , tel.: 606 572 048.