855 (454) 2008-05-30 - 2008-06-05

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 3 - 5 lat nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo wychowawczo dydaktyczne w dniu 31.05.2008 r. w godz. 9.00 - 14.00 do Przedszkoli Samorządowych nr 29 i 44. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.