855 (454) 2008-05-30 - 2008-06-05

Hufiec Pracy zaprasza

Hufiec Pracy 11-12 w Gdyni ogłasza nabór kandydatów do udziału w bezpłatnym Projekcie „Szkolenie-Praktyka-Zatrudnienie-Rozwój" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Obowiązujące zasady rekrutacji:
I. Uczestnikami mogą być: osoby w wieku 18-25 lat (w roku 2008 ukończą 18 rok życia a nie ukończą 26-ego) nie posiadające kwalifikacji zawodowych, wymagające nabycia podstawowych umiejętności na drodze specjalistycznego szkolenia zawodowego, czyli absolwenci szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz liceów ogólnokształcących.
II. Zajęcia w ramach projektu: 1. Treningi i warsztaty psychologiczne, 2. Indywidualne konsultacje z psychologiem, 3. Zajęcia z prawnikiem, 4. Warsztaty doradztwa zawodowego, 5. Szkolenia i kursy z zakresu ABC przedsiębiorczości, 6. Profesjonalne szkolenia komputerowe - ECDL, 7.Kursy języków obcych, 8. Szkolenia zawodowe (np. spawacza, makijażu itp.), 9. Praktyki zawodowe.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Organizatorzy zapweniają wyżywienie i zwrot kosztów dojazdów.
III. Zgłoszenia należy kierować osobiście w siedzibie Hufca Pracy, adres Gdynia ul. Śląska 53 (budynek GDYNIA HOUSE) lub telefonicznie, numer (058) 661 30 26.
Liczba miejsc ograniczona!

ikona