855 (454) 2008-05-30 - 2008-06-05

Nowe w orłowskim „Ekonomiku”

Zespół Szkół Administracyjno Ekonomicznych w Gdyni (ul. Orłowska 57) oferuje nowoczesne kierunki kształcenia absolwentom gimnazjów, liceów profilowanych, a także dorosłym chcącym podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe w zaocznej Policealnej Szkole Ekonomicznej.
Szkoła kształci w zawodach: Technik Ekonomista oraz Technik Handlowiec.
W roku szkolnym 2008/2009 - Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych wprowadza system kształcenia modułowego dla Technikum Ekonomicznego. Kształcenie zawodowe w oparciu o programy modułowe funkcjonuje już w większości krajów Unii Europejskiej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły: tel. (058) 624 82 86 oraz na stronie internetowej:
www.zsae.gdynia.pl