855 (454) 2008-05-30 - 2008-06-05

Po remoncie

Zarząd Rady Dzielnicy Działki Leśne informuje mieszkańców dzielnicy, że zakończył się remont schodów oraz chodnika przy ośrodku zdrowia pomiędzy ulicami Warszawską i Pomorską. Zabezpieczono również przed zalewaniem błotem ze skarpy skrzyżowanie ulic Pomorskiej i Zakopiańskiej. Oba te przedsięwzięcia były zaplanowane w budżecie Rady Dzielnicy na rok 2008. Zakończył się też pierwszy etap remontu chodnika w górnej części ul. Zakopiańskiej. Cześć dolna chodnika będzie remontowana jeszcze w tym roku.