855 (454) 2008-05-30 - 2008-06-05

Zapisy do...

Fundacja SAMARYTANIE ogłasza nabór dzieci na rok 2008/2009 w wieku 3 - 5 lat do nowo tworzonego Punktu Przedszkolnego w Gdyni Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136/138.
Nowoczesne metody edukacji przedszkolnej, sala gimnastyczna, plac zabaw, basen. Tel. fax (058) 624 10 71, www.mali.samarytanie.pl, e-mail mali@samarytanie.pl
***
Sto lat, sto lat niech żyje nam...Dar Pomorza". Uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy chcą zaśpiewać Darowi sto lat, z okazji setnej rocznicy położenia stępki pod budowę żaglowca, który w Polsce pływał jako „Dar Pomorza", serdecznie zapraszamy. W czasie spotkania można będzie poznać historię żaglowca oraz usłyszeć legendę o Klabaterniku i innych kaszubskich oraz baśniowych opiekunach ludzi morza.
Spotkania rezerwować można do dnia 3 czerwca b.r u Marzeny Usarek, tel. 501 102 118
***
Uczniowski Klub Sportowy MORŚWIN informuje, że w dniach od 2 do 14 sierpnia 2008r., w ośrodku wypoczynkowym w Białym Borze, organizuje interdyscyplinarny obóz o profilu łuczniczym dla dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 16 lat. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Klubu; www.lucznictwo.org i pod nr. telefonu 601 612 142.
***
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Bandery Polskiej ul. Śmidowicza 49, tel. (058) 625 38 59 www.bandera.neostrada.pl ogłasza nabór na rok szkolny 2008/2009 do: technikum usług fryzjerskich (nowość), zasadniczej szkoły zawodowej (w zawodzie: sprzedawca, fryzjer monter kadłubów okrętowych), technikum uzupełniającego dla dorosłych (kształcącego w zawodzie technik handlowiec, technik mechanik kl. II i III).
***
W dniach 2 - 6.06 w SP Nr 29 w Gdyni organizowany jest Tydzień Ruchu Drogowego. Jednym z działań podejmowanych w tym czasie są zajęcia dla zainteresowanych osób z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które przeprowadzone zostaną przez Barbarę i Jerzego Szmukała z Automobilklub Gdynia dnia 5.06. o godz. 17.00. Więcej informacji pod numerem tel. 609 421 850.
***
Szkoła Podstawowa nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gdyni, ul.Tatrzańska 40 ogłasza zapisy do klasy „0" i „I" w roku szk.2008/2009.Szkoła oferuje bezpłatnie od kl. „0": naukę j. angielskiego, terapię logopedyczną, pedagogiczną, gimnastykę korekcyjną, koła zainteresowań. Szkoła jest jednozmianowa. Świetlica szkolna czynna jest w godz. od 7.00 do 17.00. Zapisów można dokonywać osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie: (058) 621 66 64 lub (058) 661 52 50.
Spotkanie rodziców przyszłych uczniów „0" i „I" odbędzie się 3.06. o godz. 17.00.
***
Koleżeńsko Amatorskie Towarzystwo Sportowe ALPAT ogłasza nabór do sekcji piłki siatkowej dziewcząt ze szczególnym wskazaniem na rocznik 1997. Chętne zapraszamy w każdy poniedziałek w godzinach 18.30 - 20.00, sala Zespołu Szkół nr 15, Gdynia Chwarzno ul. Jowisza 60.
Wszelkich informacji udziela: Sandra Luftner tel. 607 858 167. Zainteresowane dziewczynki w innym wieku proszone są o kontakt: Jolanta Patoła 600 210 850.
***
Koleżeńsko Amatorskie Towarzystwo Sportowe ALPAT ogłasza nabór do sekcji piłki siatkowej chłopców ze szczególnym wskazaniem na rocznik 1997.Chętnych zapraszamy w każdy wtorek w godzinach 17.30 - 19.00, sala Zespołu Szkół nr 14, Gdynia Dąbrowa ul. Nagietkowa 73.
Wszelkich informacji udziela: Aleksandra Puch tel. 691 823 692. Zainteresowani chłopcy w innym wieku proszeni są o kontakt: Jolanta Patoła 600 210 850.
***
Gdyńska Szkoła Społeczna oraz PSPiA KLANZA Oddział w Gdyni prowadzi zapisy dla dzieci 4 - 5 letnich na Warsztaty Rozwoju Twórczości Dziecięcej. W ramach warsztatów prowadzone będą zajęcia o charakterze edukacyjnym, przygotowujące do nauki w szkole; zajęcia umuzykalniające, rytmika według wg metody Emila Jaques Dalcroze'a, zajęcia z elementami kinezjologii edukacyjnej, zajęcia plastyczne, ćwiczenia grafomotoryczne w oparciu o Metodę Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz, bajki terapeutyczne, zajęcia teatralne, zabawy logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, język angielski. Warsztaty rozpoczną się od września, codziennie, zajęcia prowadzą pedagodzy o odpowiednich kwalifikacjach, trenerzy PSPiA KLANZA oraz członkowie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Integracji Tacy Sami. Kontakt; Gdyńska Szkoła Społeczna ul. Kapitańska 37, tel; (058) 621 65 00; 505 135 320.
***
Dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Gdyni - Obłuże, ul. Sucharskiego 10 ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2008/2009 do:
- zerówki przy Szkole Podstawowej nr 44
- klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 44
- klasy pierwszej Gimnazjum nr 17
Szkoła zapewnia dzieciom bezpieczną naukę w systemie jednozmianowym pod okiem wykwalifikowanej kadry, posiadającej specjalistyczne przygotowanie pedagogiczne i bogate doświadczenie zawodowe. W szkole znajduje się świetlica, stołówka.
Informacje pod nr tel.: (058) 625 48 25 oraz www.zs12gdynia.pl