856 (455) 2008-06-06 - 2008-06-12

„Orłowski ekonomik” z certyfikatem jakości

W kwietniu b.r. Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni został uhonorowany Certfikatem Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości". Certyfikat ten przyznawany jest szkołom, które mają szczególne osiągnięcia w następujących obszarach:
1. „Przygotowują do aktywności na rynku pracy" - szkoła stwarza odpowiednie warunki do kształtowania w uczniach aktywnej postawy na rynku pracy. Nowoczesny system kształcenia kładzie nacisk na naukę praktycznych umiejętności związanych m.in. z prowadzeniem dokumentacji przedsiębiorstwa, obsługą programów księgowych.
2. „Uczą świadomego gospodarowania finansami" - szkoła stwarza odpowiednie warunki do przygotowania uczniów do świadomego zarządzania finansami oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
3.„Są otwarte na współpracę z innymi" - szkoła współpracuje z nowoczesnymi przedsiębiorstwami - m.in.: biurami rachunkowymi, bankami - w których uczniowie odbywają praktyki zawodowe.
4. „Propagują edukację ekonomiczną" - szkoła zapewnia ekonomiczny wymiar kształcenia.
Szczegółowe informacje o kierunkach kształcenia można uzyskać w sekretariacie szkoły: tel. (058) 624 82 86 oraz na stronie internetowej: www.zsae.gdynia.pl