856 (455) 2008-06-06 - 2008-06-12

Bilety metropolitalne

Przypominamy, że od początku tego roku dostępne są bilety metropolitalne emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, uprawniające (w zależności od rodzaju) do korzystania z usług: SKM, ZTM Gdańsk, ZKM Gdynia i MZK Wejherowo, SKM i ZTM Gdańsk, SKM i ZKM Gdynia, SKM i MZK Wejherowo, ZTM Gdańsk, ZKM Gdynia i MZK Wejherowo w granicach administracyjnych miast i gmin należących do MZKZG.
Bilety metropolitalne występują jako:
- okresowe, imienne (30-dniowe albo miesięczne);
- 24-godzinne, imienne (elektroniczne) lub na okaziciela (papierowe).
Bilety metropolitalne okresowe są wyłącznie biletami elektronicznymi ładowanymi na karty elektroniczne ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK w Wejherowie oraz na legitymacje studenckie wybranych uczelni (po „zamapowaniu").
W celu uzyskania biletu elektronicznego ZKM w Gdyni (eBiletu) należy:
wypełnić wniosek online i postępować wg instrukcji;
albo
wydrukować wniosek w wersji pdf - wypełnić go, dołączyć zdjęcie i złożyć osobiście w jednym z Punktów ZKM Gdynia sprzedaży/ładowania biletów (druki wniosków są również dostępne w Punktach sprzedaży/ładowania).
Kaucja za wydanie eBiletu wynosi 10 zł.
Informujemy jednocześnie, że bilety okresowe ZKM w Gdyni również są dostępne w postaci elektronicznej.
Obecnie można je ładować na karty elektroniczne w tych samych punktach, w których ładowane są bilety metropolitalne (w przyszłości liczba punktów zostanie znacznie zwiększona).
Docelowo dotychczasowe papierowe bilety okresowe ZKM w Gdyni zostaną zastąpione całkowicie eBiletem !