856 (455) 2008-06-06 - 2008-06-12

Dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo wychowawczo dydaktyczne do Przedszkola Samorządowego nr 7, 29 i 44  w dn. 07.06.2008 r. w godz. 9.00 - 14.00.
Udział w zajęciach jest bezplatny - program realizowany z funduszy gminy Gdynia.