856 (455) 2008-06-06 - 2008-06-12

Gdynia w kwiatach

Już po raz czternasty Prezydent Gdyni ogłasza konkurs „Gdynia w kwiatach", w którym mogą wziąć udział wszyscy, którzy kwiatami w oknach, na balkonach, loggiach, tarasach, dachach, w ogrodach i na rabatach - przysparzają urody naszemu miastu. Główna nagroda Prezydenta Miasta Gdyni wynosi 700 zł (w każdej z trzech kategorii) oraz trzy wyróżnienia po 150 zł. Poza nagrodami regulaminowymi będą atrakcyjne nagrody rzeczowe i upominki od sponsorów.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !
Kupony konkursowe i regulamin konkursu opublikujemy w następnym numerze „Ratusza".