856 (455) 2008-06-06 - 2008-06-12

Nagrody dla bibliotekarzy

21.05 br. w Dniu Bibliotekarza, gdyńscy pracownicy MBP otrzymali Nagrody Prezydenta Gdyni, Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział Pomorski w Gdyni.
Prezydent Gdyni nagrodził Elżbietę Gwiazdowską, byłego dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zofię Brzeską - pracownika Ośrodka Informacji Naukowej i Wydawnictw w Morskim Instytucie Rybackim, Annę Czeran - kierownika Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej, Elżbietę Gromadzką - dyrektora Biblioteki Pomorskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Irenę Kołazińską - kierownika Biblioteki Oświatowej Klubu Marynarki Wojennej „Riwiera", Janinę Paszkiewicz - pracownika czytelni dla dzieci w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej, Aleksandra Sujkowskiego- pracownika Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej, Reginę Waszkiewicz- kierownika Wypożyczalni Centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej, Halinę Zaremba - Olszewską - pracownika Biblioteki Głównej Akademii Morskiej.
Nagrody Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej otrzymali: Andrzej Busler, Alicja Bieńkowska, Jacek Dąbrowski, Katarzyna Kulesza, Katarzyna Miedzińska, Urszula Radlak, Karol Żachowski.
Nagrody Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział Pomorski w Gdyni otrzymały: Małgorzata Galińska - Szkoła Podstawowa Nr 21 w Gdyni, Jolanta Meissner - XV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, Bożena Pyza - Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni, Gabriela Skoracka - XX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, Gizela Turska- Gimnazjum Nr 19 w Gdańsku, Elwira Worzała - IV Liceum Ogólnokształcące w Gdyni.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy !