856 (455) 2008-06-06 - 2008-06-12

Otwieramy nową FURTKĘ - szkolenia dla kobiet

Caritas Archidiecezji Gdańskiej zaprasza wszystkie kobiety mieszkające w Trójmieście i okolicach, pozostające bez pracy przez minimum 2 lata (niezarejestrowane w Urzędzie Pracy) do wzięcia udziału w projekcie „Furtka do nowych możliwości".
W trakcie programu finansowanego przez Unię Europejską, trwającego 12 miesięcy, każda z uczestniczek może skorzystać z bezpłatnych: kursów językowych, szkoleń komputerowych, przygotowania zawodowego w branży gastronomicznej, profesjonalnego utrzymania czystości lub usług opiekuńczych.
Ponadto organizatorzy programu zapewniają:
- stypendium w trakcie praktyki, składkę na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
- bezpłatną opiekę nad dziećmi i innymi osobami pozostającymi pod opieką uczestników,
- zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
- wsparcie i doradztwo w podjęciu zatrudnienia.
Zgłoszenia prosimy kierować do Caritas Archidiecezji Gdańskiej (Biuro projektu Furtka) pod nr tel. (058) 555 78 05 lub na adres e-mail: furtka@caritas.pl
Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się we wtorek 10 czerwca 2008 o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Sopotu (sala nr 36) przy ul. Kościuszki 25/27.