856 (455) 2008-06-06 - 2008-06-12

Po zbiórce publicznej

Drużyny Hufca ZHP Gdynia przeprowadziły w terminie 08.12.2007 -21.03.2008r. akcję zarobkową (pakowanie zakupów klientom) - zbiórkę publiczną na terenie gdyńskich hipermarketów TESCO, na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 05-06-2007, nr OBO.5022-6/2007. Celem przeprowadzenia zbiórki publicznej było wsparcie finansowe działalności statutowej drużyn harcerskich ZHP Gdynia ze szczególnym uwzględnieniem Harcerskiej Akcji Letniej 2007 i Harcerskiej Akcji Zimowej 2008. Łącznie zebrana została kwota: 21.368,20 złotych.
Harcerze dziękują wszystkim darczyńcom !