856 (455) 2008-06-06 - 2008-06-12

Poradnie, które pomagają w potrzebie

Poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży.
Z poradni korzystać mogą dzieci oraz młodzież do 25 roku życia nadużywające alkoholu, eksperymentujące z alkoholem...Rodzice oraz opiekunowie chcący uzyskać poradę czy pomoc psychologiczną jak pomóc dziecku nie pić...
Rejestracja: osobiście lub telefonicznie, codziennie od 8.00 do 18.00. Bez rejonizacji. Bez skierowań.
Adres Poradni: Gdynia, ul. M. Reja 2a, Tel. (058) 621 61 35.
Rodzaj udzielanej pomocy:
- świadczenia profilaktyczno-lecznicze dla dzieci i młodzieży do 25 roku życia pijących ryzykownie, eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi bądź uzależnionych od alkoholu oraz ich rodziców/ opiekunów w zakresie:
- konsultacji medycznej i psychologicznej,
- diagnostyki medycznej i psychologicznej,
- psychoterapii, konsultacji i porad prawnych oraz pracownika socjalnego.
***
Poradnia leczenia uzależnień oferuje intensywny, profesjonalny program pomocy. Dla:
- osób uzależnionych od hazardu,
komputera, Internetu, pracy... itp,
- bliskich, rodzin, rodziców chcących skorzystać z pomocy by móc poradzić sobie z uzależnieniem bliskiej osoby.
Rejestracja: osobiście lub telefonicznie, codziennie od 8.00 do 18.00. Bez rejonizacji. Bez skierowań.
Adres Poradni: Gdynia, ul.Chrzanowskiego3/5, tel. (058) 620 88 88.
Rodzaj udzielanych świadczeń: konsultacje medyczne i psychologiczne, diagnostyka medyczna i psychologiczna, psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, konsultacje i porady prawnika oraz pracownika socjalnego.
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy! Telefon: (058) 620 88 88.
***
Poradnia zdrowia psychicznego dla rodzin dysfunkcyjnych, dla:
- osób doświadczających przemocy psychicznej i/lub fizycznej w rodzinie,
- cierpiących na zaburzenia jedzenia (anoreksja, bulimia, jedzenie kompulsywne), mających trudności w związkach małżeńskich,
- odnajdujących u siebie trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji,
- osób wychowujących się w rodzinie, w której (w jego ocenie) mało jest miłości, szacunku i poczucia bezpieczeństwa,
- rodziców czujących się bezradnie wobec problemów jakie mają ze swoimi dziećmi.
Rejestracja: osobiście lub telefonicznie, codziennie od 8.00 do 18.00. Bez rejonizacji. Bez skierowań.
Adres Poradni: Gdynia, ul. M. Reja 2a, Tel. (058) 621 61 35.
Rodzaj udzielanej pomocy:
- konsultacje psychologiczne i psychiatryczne,
- poradnictwo, psychoterapia indywidualna (krótko- i długoterminowa),
- terapia rodzinna.