856 (455) 2008-06-06 - 2008-06-12

Stypendia Miasta Gdyni - nowe zasady

W nowym roku szkolnym 2008/2009 wprowadzono zmiany w przyznawaniu Stypendiów Miasta Gdyni. Najważniejszą jest skrócenie o 5 dni terminu przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium, I tak:
- dla uczniów - do 5 września,
- dla studentów - do 5 października
a wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną.
Przyznanawanych także będzie dodatkowych 20 stypendiów dla uczniów mających szczególne osiągnięcia artystyczne i sportowe.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.gdynia.pl
W kolejnym numerze „Ratusza" opublikujemy kompleksową informacje o stypendium Miasta Gdyni.