856 (455) 2008-06-06 - 2008-06-12

Szkolenia w Fundacji Gospodarczej

Fundacja Gospodarcza w ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów w czerwcu 2008 r. zaprasza na następujące szkolenia:
10.06. - Jak założyć działalność gospodarczą?,
11.06. - Jak napisać Biznes Plan?,
26.06 - Podstawy korzystania z poczty elektronicznej.
Wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania:
- Poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej)*
- Doradztwo biznesowe*
- Badanie predyspozycji zawodowych* * Wszystkich zainteresowanych spotkaniem z doradcą zawodowym, doradcą biznesowym oraz zbadaniem predyspozycji zawodowych prosimy o wcześniejszy kontakt.
Uwaga! Przy zapisach na szkolenia pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się osobiście!
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr (058) 622 20 52, 622 60 17, 622 95 43 lub zgłaszanie się osobiście do Pomorskiego Miasteczka Zawodów (w siedzibie Fundacji Gospodarczej), Gdynia ul. Olimpijska 2 , pokój 101 - 102 i 103 (I piętro).
Szczegółowe informacje: www.fungo.com.pl