856 (455) 2008-06-06 - 2008-06-12

Szkolenia z UE dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni jest w trakcie realizacji projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Bezrobotni zarejestrowani w PUP Gdynia mają możliwość otrzymania wsparcia w ramach niżej wymienionych projektów:
1. Projekt „Od dzisiaj mów do mnie szefie": 6-dniowe szkolenie „Jak założyć własną firmę" oraz przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Wnioski o przyznanie dotacji składać można w pok. 108 w PUP Gdynia.
2. Projekt „Nie przegap" - prowadzony jest nabór na szkolenia:
• „Specjalista ds. zamówień publicznych" - rekrutacja od 9 czerwca do 4 lipca.
3. Projekt „Wyjdź z cienia" - projekt skierowany do bezrobotnych kobiet, zarejestrowanych w PUP Gdynia. W ramach projektu uczestniczki odbywają szkolenia, a następnie zostaną skierowane na staż lub przygotowanie zawodowe związane z kierunkiem szkolenia.
Pracodawcy chętni przyjąć na staż lub przygotowanie zawodowe proszeni są o zgłaszanie ofert do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni w pok. 109 lub telefonicznie pod nr (058) 620 49 54 wew.109.
Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni ul. Kołłątaja 8, stanowiska 10 - 24 (parter) i pok. 108 (w sprawie dotacji), w godzinach 8.00 - 15.00.