856 (455) 2008-06-06 - 2008-06-12

XXI rocznica wizyty Jana Pawła II w Gdyni

11 czerwca br. mija XXI rocznica wizyty Ojca św. Jana Pawła II w Gdyni.
Z tej okazji o godz. 19.00 w Kolegiacie przy ul. Świętojańskiej odbędzie się uroczysta Msza św. Następnie uczestnicy przemaszerują na Skwer Kościuszki pod upamiętniającą to wydarzenie tablicę, gdzie złożone zostaną kwiaty. Organizatorem obchodów jest gdyński oddział Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego.