858 (457) 2008-06-20 - 2008-06-26

Dotacje na zabytki przyznane

Uchwałą nr XX/483/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2008 r., przyznane zostały następujące dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, na wnioski złożone w terminie do 31.03.2008 r.
1. Klasztor Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Gdynia ul. Starowiejska 2, nr w rej. zab. A-1082, dotacja na wymianę pokrycia dachowego od strony podwórza oraz remont kominów od strony podwórza, 39 546,13 zł
2. Budynek mieszkalny, d. Dom Kuracyjny, Gdynia, ul. Orłowska 2, nr w rej.zab. 909, dotacja na remont cokołu budynku, renowację ogrodzenia i balustrad schodów zewnętrznych, renowację stolarki okiennej, 64 727,17 zł
3. Budynek mieszkalny d. F. E. BGK, Gdynia, ul. 3 Maja 27-31, nr w rej. zab. 890, dotacja na renowację i rekonstrukcję wnętrza jednej klatki schodowej, 107 802,61 zł
4. Budynek mieszkalny „Opolanka", ul. Piotra Skargi 9, nr w rej. zab. 830, dotacja na renowację klatki schodowej, 17 062,50 zł

ikona