858 (457) 2008-06-20 - 2008-06-26

Gdańsk Press Photo - Gdynia!

10 czerwca 2008 r. rozstrzygnięto XII edycję Konkursu Gdańsk Press Photo im. Zbigniewa Kosycarza, organizowanego przez Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz Agencję Kosycarz Photo Press.
Konkurs przeznaczony był dla profesjonalnych fotografików i amatorów, którzy współpracują z gazetami z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego albo mieszkają na terenie tych województw.
Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów tegorocznych jest wyjątkowo silna reprezentacja GDYNI! Zarówno wśród autorów jak i tematyki fotogramów!
Zwycięzcami zostali:
- Nagroda w kat. Kultura - Łukasz Ostalski „Aktorzy na zapleczu sceny letniej w Orłowie",
- Nagroda w kat. Wydarzenia - Łukasz Głowala „Otwarcie muzeum" - zdjęcie prezydenta Kaczyńskiego z uroczystości przecinania wstęgi nowego Muzeum Miasta w Gdyni,
- Nagroda w kat. Życie i świat wokół nas - Kacper Kowalski, (którego pracę można oglądać w Urzędzie Miasta Gdyni, na wystawie poświęconej Trasie Kwiatkowskiego - szerzej o wystawie piszemy na str. 14 „Ratusza").
Wystawa wszystkich nagrodzonych w XII edycji Konkursu Gdańsk Press Photo fotografii odbędzie się we wrześniu.