858 (457) 2008-06-20 - 2008-06-26

Gdyński Nauczyciel Roku

16.06 na gali w Hotelu Nadmorskim wręczono nagrody dla Nauczyciela Roku.Został nim Krzysztof Sobczak z Liceum i Gimnazjum Jezuitów. Wyróżnienia otrzymali: Halszka Cyberska ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1 oraz Grażyna Wojciechowska z Zespołu Szkół nr 14.
Dodajmy, że konkursowi, który ma już swoją siódmą edycję, współorganizowanemu przez Rotary Club Gdynia oraz Miasto Gdynia, patronuje Prezydent Miasta Wojciech Szczurek.
Kryterium rozstrzygającym o wyborze najlepszego nauczyciela roku były nie tylko osiągnięcia edukacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą lecz także co jest szczególnie ważne dla Rotarian - zaangażowanie kandydata w działalność pozaszkolną, na rzecz lokalnej społeczności - dzieci, ich rodziców i innych mieszkańców.