858 (457) 2008-06-20 - 2008-06-26

Konkursy fotograficzne dla wszystkich

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni ogłasza VIII edycję konkursu fotograficznego „Gdynia w fotografii" pod patronatem Prezydenta Wojciecha Szczurka.
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich miłośników Gdyni, którzy potrafią przez obiektyw fotograficzny dostrzec i utrwalić piękno naszego miasta i jego mieszkańców. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 3 prace, w formacie 15 cm x 21cm lub 20 cm x 30 cm czarno-białe lub barwne. Zdjęcia należy składać w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej i w Dziale Instrukcyjno - Metodycznym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, ul. Partyzantów 39/IV, 81-423 Gdynia, do dn. 7 listopada 2008 r. Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa fotografii odbędzie się 26 listopada 2008 r. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody książkowe. Informacji udziela Dział Instrukcyjno-Metodyczny ul. Partyzantów 39/IV tel. (058) 622 44 31, e-mail dim@mbpgdynia.pl.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.mbpgdynia.pl/gdyniawfoto.htm, oraz w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej.
***
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje konkurs Foto - Sport Gdynia 2008, skierowany do wszystkich osób, które lubią robić zdjęcia i fotografują sportowe zmagania zawodników. Wykaz imprez objętych Konkursem znajduje się na stronie www.gosirgdynia.pl, w zakładce „kalendarz" oraz „sport szkolny". Prace na płycie CD należy dostarczyć do siedziby organizatora: Recepcja Hotelu Olimp, ul. Olimpijska 5/9, 81- 538 Gdynia. Zdjęcia dostarczone w ramach konkursu muszą być w formacie JPG, w rozdzielczości minimalnej 1600- 1200 pikseli. Konkurs trwa do 19 grudnia br., rozstrzygnięcie i przyznanie nagród nastąpi na Gali Sportu w styczniu 2009 roku.
***
Szybka Kolej Miejska ogłosiła konkurs fotograficzny pt: „Z życia Szybkiej Kolei Miejskiej". Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich zainteresowanych, bez względu na wcześniejsze doświadczenie fotograficzne.
Jego celem jest dokumentacja życia mieszkańców Trójmiasta wokół SKM. Prace konkursowe przesyłać można do 15.08.2008 r. Zdjęcia (pliki w formacie JPG o wymiarach minimum 2000 pikseli na krótszym boku) należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres skm@szkolafotografii.pl
UWAGA! Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy również dostarczyć w formie papierowej na adres:
Sopockie Szkoły Fotografii WFH
81-704 Sopot, ul. Kościuszki 11A
Organizatorzy konkursu: Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp.z o.o. w Gdyni i Sopockie Szkoły Fotografii WFH w Sopocie.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone we wrześniu 2008 na stronach internetowych organizatorów konkursu. Laureaci zostaną dodatkowo powiadomieni telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie. Szczegółowe informacje: www.skm.szkolafotografii.pl