858 (457) 2008-06-20 - 2008-06-26

Płytka wyobraźnia to kalectwo!

W sobotę 21 czerwca 2008 r. w godz. 9.00-13.00 na gdyńskiej plaży Śródmieście podczas otwarcia sezonu letniego WOPR nastąpi inauguracja kampanii „Płytka wyobraźnia to kalectwo" w regionie pomorskim. Celem Kampanii jest ostrzeganie przed tragicznymi i często nieodwracalnymi skutkami skoków do wody.
Płytka wyobraźnia to kalectwo - logo 200x266Dane zgromadzone przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji wskazują, że rocznie w województwie pomorskim ma miejsce około 30 wypadków, w wyniku których dochodzi do uszkodzenia rdzenia kręgowego, z czego 5-10 wypadków, to uszkodzenia rdzenia kręgowego wskutek skoku do wody. Z roku na rok liczba ta na szczęście maleje, co oznacza wzrost świadomości społeczeństwa oraz jest oznaką prowadzonej co roku kampanii „Płytka wyobraźnia to kalectwo".
Dodatkowe informacje dostępne są na stronach: www.plytkawyobraznia.pl, www.niepelnosprawni.pl, www.sueryder.pl
Inicjatorem kampanii jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Wspomaga ją szereg instytucji, m.in. WOPR, prowadząc przez cały rok zajęcia na gdyńskich basenach oraz tzw. pogadanki w gdyńskich szkołach ostrzegające przez efektami nieprzemyślanych skoków do wody.
Ogólnopolscy partnerzy Kampanii to: Fundacja Sue Ryder, Straż Miejska, Państwowa Straż Pożarna, WOPR, PKP Dworce Kolejowe, PKP Przewozy Regionalne, ZHP.