858 (457) 2008-06-20 - 2008-06-26

Podziękowania

Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 13 w Gdyni Oksywiu składają serdeczne podziękowania Karolinie i Robertowi Tomaszewskim, Małgorzacie Gniotyńskiej, Maciejowi Polewczyk, Marcinowi Szłapka, Jarosławowi Daniluk i Iwonie Plichta za udział i zaangażowanie w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom".
***
Irena Machnikowska koordynator szkolnej edukacji motoryzacyjnej z Z.S. Nr 11- ,,Szkoła Otwarta" w Gdyni dziękuje za pomoc, wieloletnią współpracę i przekazanie nagród dla uczestników programu BEZPIECZNA DZIELNICA następującym osobom: Ewie Radziejowskiej-dyrektor PORD, Krzysztofowi Chmielewskiemu i Franciszkowi Romanowiczowi -pracownikom PORD, Leszkowi Wieruszewskiemu-Instruktorowi Nauki Jazdy, Marii Dziadul, Teresie Rogowskiej, Danucie Rejmanowskiej, Tomaszowi Kamińskiemu i Stanisławie Zielińskiej z CEN-u Gdańsk, Adamowi Markowskiemu z Gim. nr 14 w Gdyni za wypożyczenie motoroweru.
***
Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół składa serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji Dnia Dziecka: Wojciechowi Gieruckiemu, Stefanowi Sierakowskiemu, Piotrowi Gotowała, Markowi Woźniakowi.
***
Rada Dzielnicy Orłowo składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania po raz pierwszy obchodów „Dnia Orłowa" - w przyszłości planowanego jako impreza cykliczna, tj.:
- Wielebnemu Proboszczowi - Księdzu Krzysztofowi Rybce za odprawienie uroczystej mszy św.,
- wykonawcom takim jak: chór Akademii Morskiej, seniorzy z Centrum Aktywności Seniora, zespoły muzyczne Szkoły Podstawowej Nr 8 i Nr 11, chór „Immaculata", młodzież z I. Liceum Ogólnokształcącego, szkoła tańca „Smooth Moves Academy",
- Marynarce Wojennej, Straży Pożarnej, Fundacji „Dogtor" i rybakom orłowskim, którzy licznymi pokazami uatrakcyjnili imprezę,
- sponsorom takim jak: Centrum Handlowe „Klif", Telewizja Kablowa „Vectra", „Tawerna Orłowska" i Firma „Lexus", a w szczególności zaś składa serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom Orłowa i całej Gdyni, którzy tak licznie przybyli na świętowanie „Dnia Orłowa".
***
Zarząd, wykładowcy, i słuchacze zajęć dla seniorów YMCA - Gdynia składają serdeczne podziękowania na ręce prof. dr hab. Hanny Mazur - Marzec i prof. dr hab. Marcina Plińskiego z Zakładu Biologii i Ekologii Morza UG za wykłady i bezpośrednią opiekę naukową nad naszą sekcją. Wszystkim wykładowcom UG w osobach prof. dr hab. Jerzego Bolałka, prof. dr hab Dariusza Szlachetki, dr Barbary Radtke i dr Ewy Sontag, których mieliśmy okazję posłuchać w pięknej i nowoczesnej auli Instytutu Oceanografii UG składamy wyrazy uznania za wiedzę, chęć podzielenia się nią i za życzliwość. Równie serdeczne podziękowania składamy dr Jarmili Krzymińskiej, dyrektorowi Oddziału Morskiego Państwowego Instytutu Geologicznego, a także mgr Annie Szelewickiej, dr Grażynie Miotk - Szpiganowicz, dr Leszkowi Jurasowi. Za atrakcyjne warsztaty dziękujemy bardzo doc. dr hab. Ewie Kulczykowskiej oraz dr Hannie Kałamasz i dr Tomaszowi Kijewskiemu - pracownikom Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, oraz kapitanowi „Daru Młodzieży" Markowi Marcowi.
***
Rada Dzielnicy Redłowo składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do zorganizowania festynu rodzinnego pn. Europejski Dzień Sąsiada w dniu 31 maja 2008r.: REAL sp. z o.o., spółka komandytowa, FLOWAIR WYBRZEŻE, Spółdz. Inwalidów Gdynia, Gdyńskie Centrum Nauki EXPERYMENT, ING Bank Śląski i dyrektorowi tego oddziału, oddz. przy pl. Górnośląskim 21, NOTABENE, ALBERT - sklep, ul. Świętojańska, VIETLEX - Hurtownia Odzieżowa, D. Dobrzyńska, stoisko na Rynku w Orłowie, ADREM Zakład Remontowo-Budowlany, sklep warzywa-owoce przy ul. B.S.W. 6, Firma MAJA, Gdynia, PHU „Bożena" Gdynia; Zakład Przetwórstwa Mięsnego, sklep firmowy ul. BSW 7, Gdynia; Cukiernia Formella, sklep ul. BSW 6, Gdynia; Sklep Warzywa-Owoce, ul. BSW 6, Gdynia, Salon Fryzjerski „LAURENT" Gdynia, Solarium Africa Sun Club S.C, Salonik DUET, Joanna Dampc, Anna Kowalczewska, Apteka „POD KORABIEM", AB Produkt ART., produkcja ram i obrazów, Księgarnia VADEMECUM, Gdynia; Redakcja „Echo Miasta, Sklep Sportowy Gdańsk , Anna Labuda, SKOK Gdynia, Pani Maria Poterała, Księgarnia CHIMERA, Gdynia, Klub Seniora „Redłowo SŁOŃCE", Dom Pomocy Społecznej ul. Legionów 121, DOPS, ul. gen. Maczka, Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 34, Stowarzyszenie „Ruch dla Gdyni" , Państwowa Straż Pożarna w Gdyni, BATLIC OASIS Gdynia, Przychodnia Weterynaryjna ul. Korczaka 25, Piekarnia Piotr Gotowała, Firma Handlowa „KAMA", 143 Gdyńska Drużyna Harcerzy, Ognisko Misyjne parafii pw. Chrystusa Miłosiernego w Redłowie, Kazimierz Czupreta, poeta.
***
Serdeczne podziękowania dla Dyrekcji i personelu Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni za wszelką pomoc udzieloną przy przygotowaniu XXXVII finału konkursu „Ludowe talenty" składa Zarząd Gdyńskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
***
Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 42 w Gdyni, nauczyciele, rodzice i wychowankowie pragną serdecznie podziękować Wytwórni Wędlin Władysław Kummer, Firmie Handlowo Usługowej WIKI, Gdyńskiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej oraz Zofii i Andrzejowi Żmudzińskim z firmy „Cool" za pomoc w zorganizowaniu Festynu Rodzinnego.
***
Młodzi Konserwatyści dziękują serdecznie wszystkim gdynianom za okazaną pomoc we wsparciu polskości oraz języka polskiego na terenach Litwy. Przekazane książki stanowią istotny wkład w odbudowę patriotyzmu, postawy obywatelskiej polskiej mniejszości narodowej w tym rejonie, bowiem tereny te charakteryzują sie deficytem polskojęzycznych pozycji biograficznych.
Zorganizowanie takiej akcji nie byłoby możliwe bez Państwa pomocy.
***
Serdeczne podziękowania za inspirację, życzliwość, wyrazy sympatii i ogromną pomoc w przygotowaniu IV Gdyńskiego Dyktanda dla Seniorów: Radosławowi Darukowi, dyrektorowi programowemu ZMCh „Polska YMCA"- Ognisko w Gdyni; Dorocie Kitowskiej, koordynator projektu Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; Słuchaczom Polszczyzny pięknej i poprawnej Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
***
Pracownicy Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni serdecznie dziękują Marii Nawieśniak - pielęgniarce - położnej, Ewie Omernik - nauczycielowi- bibliotekarzowi, Katarzynie Urbańskiej-logopedzie, Michałowi Pruskiemu - autorowi książek dla dzieci, Franciszkowi Łaga- łowczemu z Nadmorskiego Koła Łowieckiego, Andrzejowi Czeran-pracownikowi Straży Miejskiej w Gdańsku, Leszkowi Pieper- mistrzowi kominiarstwa, Jarosławowi Bednarek- muzykowi, oraz strażakom z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Gdyni za udział w propagowaniu czytelnictwa wśród najmłodszych mieszkańców Gdyni w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom".
***
Pracownicy Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni serdecznie dziękują Kazimierzowi Piotrowskiemu - kierownikowi kwiaciarni „Casablanka", Wiesławowi Gruszce właścicielowi Sklepu Ogólnospożywczego za pomoc i współudział w zorganizowaniu akcji „Cała Polska czyta dzieciom".