858 (457) 2008-06-20 - 2008-06-26

Urząd Skarbowy przestrzega petentów!

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni ostrzega o pojawiających się w innych województwach próbach wprowadzenia podatników w błąd. Część podatników otrzymała drogą telefoniczną informację o nie złożeniu zeznania podatkowego za 2007 rok i konieczności zgłoszenia się do Urzędu celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
W w/w informacji podany jest numer telefonu 7227, na który można oddzwonić.
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni informuje, iż są to informacje fałszywe i nie pochodzą od tutejszego Urzędu Skarbowego, gdyż nie stosuje się praktyki zawiadamiania telefonicznego podatników o nie złożeniu zeznania rocznego.