858 (457) 2008-06-20 - 2008-06-26

Zapisy do...

Gdyński Ośrodek Aikido zaprasza młodzież i dorosłych na wakacyjne zajęcia z japońskiej sztuki walki aikido oraz brazylijskiego jiu jitsu.
Treningi będą odbywały się przy Uczniowskim Klubie Sportowym Galeon; ul. Morska 91, Gdynia Grabówek (obok Akademii Morskiej) w terminie 07-18.07.2008, godz. 19.00-21.00.
Szczegóły na stronie www.wadokan.gdynia.pl lub tel. 604 442 629.
***
Stowarzyszenie Turystyczna Gdynia i Gdyńskie Centrum Nauki Experyment zapraszają na program „Wszystkie dzieci Wirgilusza, czyli współpraca pokoleń w Experymencie".
Głównym celem programu jest przedstawianie świata z różnych punktów widzenia. Program pozwoli też odkryć nowe formy spędzania wolnego czasu. Chcemy, by seniorzy i juniorzy z Gdyni poznali się nawzajem.
Okazją będzie wspólne wykonywanie naukowych eksperymentów. Ale nie tylko... Zaprezentujemy także tradycyjne myślenie, kaszubskie wierzenia a nawet mity objaśniające istnienie świata. Podczas wykładów, pokazów, rozwiązywania zagadek, wspólnie słuchanych i tworzonych opowieści odkrywać będziemy tajemnice świata i tajemnice tkwiące w nas samych.
Spotkanie odbędzie się 27.06 o godz 10.00. Ilość miejsc na spotkaniu ograniczona. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Marzeną Usarek tel. 501 102 118. Spotkania odbywają się w Experymencie w Parku Naukowo- Technologicznym Gdynia, al.Zwycięstwa 96/98 dawna zajezdnia trolejbusowa- Redłowo, uczestnicy płącą 2 zł za osobę.
Dofinansowanie- Miasto Gdynia.
***
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni (poprzednio Zespół Szkół Medycznych) ogłasza nabór na następujące kierunki kształcenia:
- technik masażysta - 2 lata (dzienny),
- ratownik medyczny - 2 lata (dzienny),
- technik usług kosmetycznych - 2 lata (dzienny i zaoczny),
- opiekun w domu pomocy społecznej - 2 lata (zaoczny),
- opiekunka dziecięca - 2 lata (dzienny i wieczorowy)
- opiekunka środowiskowa - 1 rok (zaoczny)
- opiekun medyczny - 1 rok (dzienny i zaoczny)
Szkoła jest bezpłatna.
Adres: ul. Żeromskiego 31, 81 - 346 Gdynia, tel. (058) 620 81 17, fax (058) 661 43 71.
***
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, oddział w Gdyni, ul. Armii Krajowej 46, 81-365 Gdynia, tel. (058) 661 22 30 prowadzi rekrutację na: studia teologiczne: jednolite studia magisterskie i studia podyplomowe 2-letnie.
Uniwersytet przeprowadza rekrutację do 30 sierpnia 2008 (złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie uczelni w Gdyni).
Warunkiem przyjęcia na studia jest rejestracja internetowa kandydata, złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie w Gdyni oraz podpisanie umowy dot. studiów i wniesienie opłaty wstępnej.
Warunki przyjęcia na 2-letnie podyplomowe studia z teologii: posiadanie dyplomu magisterskiego, złożenie kompletu dokumentów, podpisanie umowy dotyczącej kształcenia oraz wniesienie opłaty wstępnej.
Dokumenty można składać w sekretariacie Uczelni w Gdyni:
• do końca czerwca: wtorek w godz. 09.00 - 13.00, środa w godz. 09.00 - 13:00 oraz 13.30 - 17.00, piątek w godz. 13.30 - 17.00, sobota w godz. 08.30 - 17.00
• w lipcu i sierpniu w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 09.00 - 17. 00.
Wiadomości na temat rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu (058) 661 22 30 w sekretariacie uczelni lub na stronach internetowych: www.gakt.info, www.rekrutacja.uksw.edu.pl, www.teologia.uksw.edu.pl, www.irk.uksw.edu.pl.
***
Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni (ul. Orłowska 57) oferuje nowoczesne kierunki kształcenia absolwentom gimnazjów, liceów profilowanych, a także dorosłym chcącym podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe w zaocznej Policealnej Szkole Ekonomicznej.
Oferta Edukacyjna ZSAE na rok szkolny 2008/2008:
• Szkoła policealna dla absolwentów liceów profilowanych o profilu ekonomiczno-administracyjnym - roczna szkoła kształcąca w zawodzie - technik ekonomista (dzienna, bezpłatna)
• Szkoła policealna dla dorosłych - dwuletnia szkoła policealna (zaoczna, bezpłatna)
• Szkoły ponadgimnazjalne:
- Technikum Ekonomiczne
- Technikum Handlowe
Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły: tel. (058) 624 82 86 oraz na stronie internetowej: www.zsae.gdynia.pl.
***
Fundacja SAMARYTANIE ogłasza nabór dzieci na rok 2008/2009 w wieku 3 - 5 lat do nowo tworzonego Punktu Przedszkolnego w Gdyni Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136/138.
Nowoczesne metody edukacji przedszkolnej, sala gimnastyczna, plac zabaw, basen.
Tel. fax (058) 624 10 71, www.mali.samarytanie.pl, e-mail mali@samarytanie.pl