861 (460) 2008-07-11 - 2008-07-17

„Ratusz” na wakacjach

Drodzy Czytelnicy! Informujemy o dwutygodniowej przerwie w wydawaniu „Ratusza". Numer 862 ukaże się z datą 18- 31 lipca br. Informacje i ogłoszenia do tego wydania przyjmować będziemy do 14.07 do godz. 12.00.