862 (461) 2008-07-18 - 2008-07-31

Metropolitalny bilet 72-godzinny - już w sprzedaży!

Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej rozpoczął 15 lipca 2008 r. sprzedaż nowego, 72-godzinnego biletu metropolitalnego. Bilet 72-godzinny dostępny jest w dwóch wersjach jako:
1. komunalny, ważny we wszystkich autobusach, trolejbusach i tramwajach Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp.z o.o. Cena tego biletu wynosi 24 zł (12 zł ulgowy),
2. wszystkich organizatorów, ważny we wszystkich autobusach, trolejbusach i tramwajach ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo oraz dodatkowo w pociągach SKM na trasie od Luzina w Gminie Luzino do Cieplewa w Gminie Pruszcz Gdański. Cena tego biletu wynosi 36 zł (18 zł ulgowy).
Oba rodzaje biletów można kupić w wersji papierowej oraz elektronicznej- tzn. można je załadować na kartach elektronicznych ZTM, ZKM, MZK oraz elektronicznych legitymacjach studenckich.
Bilety 72-godzinne dostępne będą w dotychczasowych punktach sprzedaży biletów metropolitalnych (sieci dystrybucji ZTM, ZKM, MZK i SKM). Pełen wykaz punktów sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej www.mzkzg.org
Uprawnienia do przejazdów ulgowych pozostają identyczne jak w przypadku pozostałych biletów metropolitalnych.
I tak do przejazdów ulgowych uprawnieni są:
• kombatanci - na podstawie legitymacji kombatanckiej;
• inwalidzi słuchu (głuchoniemi) - na podstawie legitymacji Polskiego Związku Głuchych;
• emeryci i renciści oraz wdowy/wdowcy po emerytach i rencistach korzystający ze świadczeń emerytalnych i rentowych po zmarłym współmałżonku - na podstawie legitymacji emeryta lub rencisty (legitymacja ZUS, lub innego zakładu ubezpieczeń społecznych) wraz z dokumentem tożsamości;
• dzieci w wieku 4 do 7 lat;
• uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych, policealnych i ponadgimnazjalnych do dnia 31 grudnia i ukończenia 24 roku życia - na podstawie legitymacji szkolnej;
• studenci szkół wyższych - na podstawie legitymacji studenckiej;
• studenci zagranicznych wyższych uczelni do ukończenia 26 roku życia - na podstawie wydanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO<26 „Student" lub karty ISIC;
• doktoranci - na podstawie legitymacji doktoranckiej lub legitymacji uczestnika studiów doktoranckich.

ikona