862 (461) 2008-07-18 - 2008-07-31

Nabrzeże Pomorskie do remontu

9 lipca - została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. a wykonawcami dotycząca przebudowy Nabrzeża Pomorskiego.
Głównymi założeniami przebudowy konstrukcji reprezentacyjnego Nabrzeża Pomorskiego, przy którym cumują m.in. ORP „Błyskawica", „Dar Pomorza", „Dar Młodzieży" i wycieczkowce, jest zwiększenie głębokości basenu i jego modernizacja. Planowane prace obejmują remont 625 m nabrzeża m.in. roboty hydrotechniczne, roboty drogowe, roboty wodno - kanalizacyjne, roboty elektryczne i teletechniczne.
Prace zostaną wykonane poza okresem intensywnej turystyki, w miesiącach przypadających na okres jesienno-zimowy oraz wiosnę. Pozwoli to na ograniczenie uciążliwości wynikających z realizacji projektowanej inwestycji.
Prowadzenie robót będzie się odbywać w dwóch etapach :
etap I - (15.09.2008r - 31.05.2009r ) na odcinku od 626 mb nabrzeża o konstrukcji płytowej (styk z Nabrzeżem Prezydenta) do 366 mb nabrzeża tj. do stanowiska postojowego „Błyskawicy" i „Daru Pomorza"
etap II - (15.09.2009r - 31.05.2010r ) od 366 mb do początku nabrzeża wraz z częścią nabrzeża o konstrukcji skrzyniowej (odcinek 366 mb nabrzeża).
Nabrzeże Pomorskie stanowi południową obudowę Basenu Prezydenta w Porcie Gdynia. Od strony zachodniej Nabrzeże Pomorskie graniczy z Nabrzeżem Prezydenta, a od strony wschodniej z Nabrzeżem Wejściowym usytuowanym na końcu Alei Jana Pawła II ciągnącej się wzdłuż Skweru Kościuszki.
W następnym numerze „Ratusza" podamy informacje dotyczące prac modernizacyjnych, koordynowanych przez Miasto.

ikona