862 (461) 2008-07-18 - 2008-07-31

Podziękowania

Rada Dzielnicy Cisowa serdecznie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w organizację festynu rodzinnego w dniu 5 lipca 2008 oraz sponsorom w szczególności: dyr. Jerzemu Gryzio oraz Małgorzacie Prys - hipermarket Tesco, dyr. Jarosławowi Hulek z firmy „Jet" oraz Panu Wojciechowi Kordowskiemu z fundacji „Rocor", Prezes TBS „Czynszówka „ Krystynie Kołakowskiej, kierowniczce pralni chemicznej Dorocie Cichowskiej, Edwardowi Kochanowskiemu z firmy „Euro Styl", Sławomirowi Walentynowiczowi z Firmy „Invest", Włodzimierzowi i Krzysztofowi Pilarczykom z firmy elektroniki pojazdowej „Piruś".
***
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Koło w Gdyni serdecznie dziękuje dowódcy Jednostki Wojskowej 2035, komandorowi Mirosławowi Łuka oraz jego wspaniałym żołnierzom za przygotowanie ogniska dla chorych zrzeszonych w naszej organizacji, ich rodzin i przyjaciół. Serdeczne podziękowanie kierujemy również w stronę prezesa Oddziału Morskiego PTTK, Kazimierza Lasockiego, który zorganizował oprawę artystyczną imprezy. Dzięki ich wrażliwości i zaangażowaniu mogliśmy przeżyć piękne chwile przy ognisku i oderwać się od trudnej codzienności.

ikona