862 (461) 2008-07-18 - 2008-07-31

Tu oddasz odpady niebezpieczne!

Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, takie jak: środki chemiczne, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, baterie, odpady zawierające rtęć itp. muszą być zbierane selektywnie.
Dlatego też Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki" informuje, że w dniu 15 lipca 2008 zostaną otwarte dwa nowe Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, tzw. PZON, w Gdyni:
- ul. Chylońska 301 (Cisowa) czynny: poniedziałki i środy 14.00-17.00, soboty 11.00-15.00
- ul. Żeliwna 3 (Pogórze): wtorki i czwartki 14.00-17.00, soboty 11.00-15.00.
Odpady niebezpieczne są przyjmowane zawsze nieodpłatnie i wyłącznie od mieszkańców.
Przypominamy, że PZON znajduje się również przy ulicy Konwaliowej 1 (Witomino). Punkt jest otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-19.00.
Więcej informacji na temat selektywnej zbiórki odpadów znajduje się na stronie www.kzg.pl.

ikona