863 (462) 2008-08-01 - 2008-08-07

1 sierpnia

Gdynia od lat uroczyście obchodzi kolejne rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego... Tak będzie również 1 sierpnia 2008 roku.

W samo południe, przedstawiciele władz miasta, organizacji kombatanckich, społecznych, mieszkańcy Gdyni złożą kwiaty pod pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej na Skwerze Kościuszki.

Gdynianie mają szczególne powody, by pamiętać i czcić bohaterów Powstania Warszawskiego. Wielu gdynian oddało życie w tej nierównej walce z okupantem. Wielu warszawiaków, po zakończeniu II wojny światowej osiedliło się w Gdyni ...

Jedną z pięknych postaci Powstania był Joachim Joachimczyk - gdynianin, harcerz, który od 1939 r. mieszkał w Warszawie. Był powstańcem. Jako fotoreporter udokumentował przebieg Powstania. To właśnie zdjęcia w większości jego autorstwa ilustrują stałą ekspozycję w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Joachim Joachimczyk po powstaniu przedostał się do Gdyni, w której, w ostatnich trzech miesiącach wojny, wykorzystując doświadczenia wyniesione z Powstania dowodził słynną akcją pod kryptonimem B-2 Tajnego Hufca Harcerzy. Dzięki tej akcji polegającej na przekazaniu aliantom informacji o lokalizacji niemieckich umocnień, podczas nalotów udało się oszczędzić Miasto.

Rocznica Powstania Warszawskiego' 44 - plakat