864 (463) 2008-08-08 - 2008-08-13

Rady Dzielnic informują

Rada Dzielnicy Babie Doły zawiesza dyżury radnych, na czas przerwy wakacyjnej, w terminie do 31.08.
***
Rada Dzielnicy Cisowa ul. Lniana 19 informuje, że w sierpniu zostają zawieszone dyżury radnych oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji. Od września dyżury radnych i funkcjonariuszy będą odbywać się według starego harmonogramu.
***
Zarząd Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino informuje, że od 6 sierpnia można odwiedzić biuro we wtorek i środę od godz. 15.30 do 20.00 i w czwartek od godz. 15.30 do 20.00. Tel. (058) 621 40 29.
***
Rada Dzielnicy Chylonia informuje, iż w okresie wakacji tj. lipiec i sierpień 2008 roku dyżury radnych zostają zawieszone.
Radni zapraszają w środę 3.09 od godz. 15.30 do 18.00 na swoje dyżury do biura Rady Dzielnicy Chylonia ul. Morska 192 (budynek Szkoły Podstawowej Nr 10).
Do 14 sierpnia br. biuro Rady Dzielnicy Chylonia jest nieczynne (urlop).
***
Rada Dzielnicy Dąbrowa informuje, że biuro RD (SP nr 45, ul. Wiczlińska 33) czynne jest w: pon. i śr. w godz. 9.30 - 15.00 oraz czw. w godz. 9.30 - 12.00.
Strona: http://stronarady.dabrowka.net
***
Biuro Rady Dzielnicy Działki Leśne uprzejmie informuje, że przerwa urlopowa trwa do 20.08.2008 r. W sierpniu dyżury radnych są zawieszone.
***
Rada Dzielnicy Grabówek informuje, że biuro RD mieszczące się w Szkole Społecznej przy ul. Kapitańskiej 37 czynne jest w poniedziałki, środy, piątki w godz. 10.00 - 13.30 i w czwartki w godz. 15.30 - 19.00. Dyżury radnych oraz przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej w sierpniu br. będą zawieszone.
***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra informuje, że w sierpniu dyżury radnych są zawieszone.
***
Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, że w sierpniu 2008r. nastąpi przerwa urlopowa i dyżury radnych dzielnicy i funkcjonariuszy Straży Miejskiej będą zawieszone. Na ponowne dyżury radni zapraszają mieszkańców we wrześniu br. W pierwszy wtorek m-ca w godz.15.30-16.30 dyżur pełni radny Miasta Sławomir Kwiatkowski.
Do 13 sierpnia 2008r. biuro Rady Dzielnicy będzie nieczynne z powodu urlopu pracownika.
***
Rada Dzielnicy Mały Kack informuje, że dyżury radnych dzielnicy w okresie wakacyjnym są zawieszone. Najbliższy dyżur radnych odbędzie się 2.09.
Biuro Rady Dzielnicy czynne jak dotychczas czyli w poniedziałki i środy w godz. od 10.00 do 17.00.
***
Rada Dzielnicy Obłuże informuje, że w okresie wakacyjnym dyżury radnych oraz funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej są zawieszone.
Na ponowne dyżury zapraszamy mieszkańców w poniedziałek 1 września br. w godz.18.00-19.00.
***
Rada Dzielnicy Oksywie informuje, że w lipcu i sierpniu dyżury radnych dzielnicy i Radnej Miasta Pani Beaty Łęgowskiej są zawieszone.
Rada Dzielnicy Oksywie i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zapraszają mieszkańców na festyn folklorystyczny w dniu 14.09.2008 r., w godz. 14.00 - 19.00. Miejsce: teren SP nr 33, ul. Godebskiego 8.
***
Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że do 14.08.2008 r. trwa przerwa urlopowa. W sierpniu dyżury radnych są zawieszone.
Wszelkich informacji udziela Referat ds. współpracy z radami dzielnic Urzędu Miasta Gdyni - tel. (058) 668 87 75/76.
***
Rada Dzielnicy Pogórze zaprasza mieszkańców do siedziby Rady mieszczącej się w Przedszkolu Samorządowym nr 49 ul. Steyera 2 tel. (058) 665 70 64 w poniedz. w godz. 14.00 - 19.00, wtorek w godz. 8.00 - 12.00, oraz w środę w godz. 15.00 - 20.00. W każdą środę w godz. 18.00 - 19.00 dyżur pełnią radni oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej. Przewodniczący Rady zaprasza mieszkańców 13.08 na dyżur w godz. 18.00 - 19.00 z propozycjami i wnioskami do planu finansowego na rok 2009.
***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo informuje, iż w sierpniu z powodu przerwy urlopowej radni, funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej nie pełnią dyżurów.
***
Rada Dzielnicy Redłowo informuje, że w sierpniu dyżury Zarządu, radnych i Radnej Miasta J. Chacuk są zawieszone w związku z przerwą wakacyjną.
***
Rada Dzielnicy Śródmieście informuje, że działa strona internetowa rady: www.srodmiescie.miasto.gdynia.pl oraz adres e-mail: rada.srodmiescie@gdynia.pl. Na dyżury radnych zapraszamy w każdy czwartek w godz. 17.00 - 19.00 do biura Rady przy ul. Jana z Kolna 5 w Szkole Podstawowej nr 21 (tel. 058 661 90 68). W każdy pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na dyżury strażników miejskich. Przypominamy, że biuro czynne jest: w poniedziałek w godz. 10.00 - 13.00, wtorek, czwartek w godz. 15.00 - 19.00, piątek w godz. 15.00 - 18.00.
***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że Radni Dzielnicy pełnią dyżur w biurze rady w Szkole Podstawowej nr 20, przy ul. Starodworcowej 36, w każdą środę miesiąca w godz. 17.00-18.00 - tel. (058) 629 44 03.
Oto harmonogram dyżurów na najbliższy miesiąc: 13.08. - Bogdan Grzybowski, 20.08. - Jadwiga Hościło, 27.08. - Elżbieta Kamińska. W drugą środę miesiąca podczas dyżurów radnych dyżur pełni przedstawiciel Straży Miejskiej.W ostatnią środę miesiąca dyżur pełni Radny Miasta Gdyni Stanisław Borski w biurze rady w godz. 17.00-18.00.
Ponadto w ostatnią środę miesiąca w godz. 15.00-16.00 w biurze Rady pełni dyżur pracownik MOPS.
***
Biuro Rady Dzielnicy Witomino - Leśniczówka nieczynne będzie do 14.08.2008r.
***
Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja informuje, że biuro Rady dzielnicy czynne jest w każdy wtorek w godz. 11.00 - 18.00 i środę w godz. 9.00 - 16.00, tel. (058) 624 66 87, e-mail: rada.wit.radiostacja@gdynia.pl. Dyżury radnych odbywają się w każdy wtorek w godz.17.00 - 18.00. W każdy pierwszy wtorek miesiąca dyżur w radzie pełni Straż Miejska w godz.17.00 - 18.00. Rada posiada stronę internetową www.witominoradiostacja.miasto.gdynia.pl
Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja oraz Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbe zaprasza na festyn rodzinny w dniu 16 sierpnia 2008, w godz. 13.00-18.00. Miejsce imprezy: teren parafii oraz plac Spółdzielni mieszkaniowej „Bałtyk". W programie: pokazy ratownictwa, konkursy, zabawy, quizy, potyczki rodzinne, muzyka dla wszystkich, grochówka. Oprawa artystyczna i muzyczna: Agencja Imprez Artystycznych MUSICA.
***
Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana informuje, że biuro czynne jest we wtorki i środy w godz. 11.00- 18.00. Dyżury: Przewodniczący Zarządu Jerzy Dolata - wtorek 17.00 - 18.00, radny Zbigniew Ogonowski wtorek 16.00 - 18.00.