868 (467) 2008-09-05 - 2008-09-11

Autostrada Bursztynowa - udana współpraca Gdyni i Ostrawy

W sierpniu w Urzędzie Miasta, odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku dla rozwoju Regionu Śląsko-Morawskiego z siedzibą w Ostrawie z m.in. przedstawicielami władz Gdyni, Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej oraz lotniska Gdynia-Kosakowo. Dwa lat trwa już współpraca ZRRŚ-M i SMAB dla rozwoju VI korytarza transportowego (Wiedeń - Gdynia/Gdańsk). Razem uczestniczą w różnych projektach, służących rozwojowi tego korytarza („A-B Landbridge" i „BA-NET" i in.). Podczas spotkania ustalono zasady współdziałania obu stowarzyszeń dla rozwoju ruchu turystycznego oraz współdziałania obu miast (Gdyni i Ostrawy). Tematem dyskusji było także wzajemne wspierania się w realizacji projektów europejskich.
Przypomnijmy, że porozumienie o współpracy między Stowarzyszeniem Miast Autostrady Bursztynowej ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Regionu Morawskośląskiego zostało podpisane 7 czerwca 2006 roku w ambasadzie RP w Pradze.
Oba stowarzyszenia połączyła wspólnota interesów i wizja współpracy dla i dzięki „Autostradzie Bursztynowej'" (autostrady A - 1) - która odzwierciedla historyczny kupiecki szlak bursztynowy wiodący przez oba regiony.
Spotkanie było doskonałą okazją do zapowiedzi targów i konferencji „Transport" które odbędą się 23 - 24 września w Ostrawie. W trakcie targów przewidziane jest podpisanie porozumienia pomiędzy Krajową Izbą Gospodarki Morskiej w Gdyni z Izbą Przemysłowo-Handlową na Morawach.
W planach jest również współpraca portu lotniczego w Ostrawie z projektowanym portem lotniczym Gdynia - Kosakowo.

ikona