868 (467) 2008-09-05 - 2008-09-11

Dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym w ramach realizacji programu „Dni otwarte dla dzieci z dzielnicy" zaprasza dzieci w wieku od 3 do 5 lat nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do Przedszkola Samorządowego nr 27 w dniu 6 września 2008 r. w godz. 9.00 - 14.00.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.