868 (467) 2008-09-05 - 2008-09-11

Działki Leśne w kwiatach

Biuro Rady Dzielnicy Działki Leśne informuje, że komisja w składzie: E. Szelągowska, W. Jankowski, K. Jarysz dokonała przeglądu zgłoszonych do konkursu „Gdynia w kwiatach" budynków, posesji oraz balkonów znajdujących się na terenie dzielnicy (na podstawie zgłoszeń do Urzędu Miasta i biura Rady Dzielnicy) i przyznała następujące nagrody:
I miejsce i nagroda w wysokości 400 zł - Maria Ochmańska z ul. Olsztyńskiej 2/3,
II miejsce i nagroda w wysokości 300 zł - Kazimierz Laskowski z ul. Tatrzańskiej 49,
III miejsce i nagroda w wysokości 200 zł - Roch Majewski z ul.Olsztyńskiej 20
IV miejsce i nagroda w wysokości 100 zł - Krystyna Byczyk z ul. Mazurskiej 4.
Serdecznie gratulujemy!