868 (467) 2008-09-05 - 2008-09-11

GUTW i CAS zapraszają seniorów

Zapisy na zajęcia w ramach Centrum Aktywności Seniora (pozauniwersyteckie tj. ruchowe, hobbystyczne, manualne itd.) odbędą się w dniach 16 - 18 września od godz. 9.00 do 15.00 w Sali Bursztynowej w siedzibie CAS na parterze.
Odpłatność bez zmian - 20 złotych za trzy zajęcia w semestrze. Udogodnieniem dla chętnych osób w tym roku (po analizie ankiety) będzie możliwość zapisania się i dokonania opłaty za cały rok tj. 2 semestry. Wszystkie pozostałe warunki zapisów pozostają bez zmian.
Natomiast zapisy na rok akademicki 2008/09 Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbędą się w terminie od 22 - 30 września 2008 roku. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do sali wykładowej (na pierwszym piętrze) Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Należy przynieść ze sobą dowód osobisty oraz dwa zdjęcia (informacja dotyczy nowych studentów lub kontynuujących, którzy jeszcze nie posiadają legitymacji oraz indeksu).
Odpłatność za semestr wynosi 20 złotych. Umożliwia ona uczestnictwo w zajęciach z trzech wybranych przedmiotów, w tym kursu komputerowego. Istnieje także dodatkowa możliwość uczestnictwa w nadobowiązkowych zajęciach tj. nauki języka obcego oraz dodatkowych kursach komputerowych. Opłata za jedno dodatkowe zajęcie wynosi 40 złotych za semestr.
Dodatkowo spełniając oczekiwania Seniorów wyrażone w ankiecie ewaluacyjnej zachęcamy do zapisów na cały rok akademicki i dokonanie opłaty za dwa semestry. Lektoraty języków obcych oraz dodatkowe kursy komputerowe (poza szkołami) nie będą objęte opłatami całorocznymi ze względu na ich wysokość.
Dotychczasowe kryteria zapisów na GUTW, czyli zameldowanie w Gdyni oraz ukończony 60 rok życia pozostają niezmienne.
Harmonogram planowanych zajęć będzie udostępniony od 15 września w sekretariacie oraz biurze GUTW.
Wykłady na Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz zajęcia w Centrum Aktywności Seniora rozpoczną się 6 października 2008 roku.