868 (467) 2008-09-05 - 2008-09-11

Wiadomości turystyczne

Oddział Morski PTTK w Gdyni oraz „MKT Watra" zapraszają na następujące wycieczki:
- Ustka - Słupsk w dniu 21.09.2008r.;
- Kanał Ostródzko - Elbląski w dniu 28.09.2008r.;
- Biskupin - Gniezno w dniach 13 -14.09.2008r.;
- Kraków w dniach 24 - 28.09.2008r.;
Zapisy uczestników i dodatkowe informacje w siedzibie oddziału przy ul. 3 Maja 27 lub pod nr (058) 621 77 51.
***
Oddział Morski PTTK w Gdyni zaprasza we wrześniu na:
- kurs na kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży;
- kurs na wychowawców na placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.
Zapisy uczestników i dodatkowe informacje w siedzibie oddziału przy ul. 3 Maja 27 lub pod nr (058) 621 77 51.
***
Oddział Morski PTTK w Gdyni zaprasza we wrześniu na:
- kurs pilota wycieczek,
- kurs przewodnika terenowego po woj. pomorskim,
- kurs przewodnika miejskiego po Trójmieście.
Szczegóły na stronie internetowej oddziału http://gdynia.pttk.pl