868 (467) 2008-09-05 - 2008-09-11

Zadbajmy o ciszę!

Władze Gdyni, zgodnie z obowiązującym prawem ochrony środowiska, przygotowały projekt „Programu ochrony środowiska przed hałasem", który ma pomóc w ocenie i zarządzaniu poziomem hałasu w środowisku.
Całkowity koszt realizacji Programu w latach 2009-2015 wyniesie w przybliżeniu 88 mln zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na budowę ekranów akustycznych, wymianę stolarki okiennej w placówkach oświatowych czy modernizację torowisk. Będzie on finansowany z trzech budżetów - Gdyni, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP Polskie Linie Kolejowe /PKP Szybka Kolej Miejska. Wykonawcą programu - wyłonionym w drodze przetargu - będzie firma BMT Cordah Sp. z o.o. z Gdańska.
Merytoryczną podstawą opracowania programu jest mapa akustyczna miasta, która obrazuje „stan akustyczny" środowiska na terenie Gdyni. Aktualnie są przeprowadzane konsultacje społeczne.
Uwagi, sugestie oraz wątpliwości do projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem" można zgłaszać do 12 września na adres: posph_gdynia@bmtcordah.pl. Więcej informacji o gdyńskim „Programie ochrony środowiska przed hałasem" na stronie: http://153.19.91.67/mapaakus/