870 (469) 2008-09-19 - 2008-09-25

Dla dzieci

20 września 2008r. od godz. 10.00 na boisku Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Cylkowskiego 5 Rada Dzielnicy organizuje Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży pn. „Puchar Jesieni 2008".
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci nie uczęszczające na co dzień do przedszkola w wieku od 3-5 lat na zajęcia opiekuńczo wychowawczo dydaktyczne w dn. 20.09.2008 r. w godz. 9.00 - 14.00 do Przedszkola Samorządowego nr 44 w Gdyni.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Program realizowany jest z funduszy gminy Gdynia.